کیفر کسی که لواط می کند

و مردی را دیدم که ماری مثل نخل سحوق(درخت خرمای بلند) با او بود و آن مار از دهانش خارج می شد و از نشیمنگاهش خارج.

 گفتم : ای جبرییل او چه کاری انجام می داد؟

گفت: او با پسران لواط می نمود.

کیفر کسی که از والدینش نافرمانی می کند.

و کسی را دیدم بر فرشی از آتش, که هر ساعت فرش به جوش و خروش درآمده و از زیر آن ماری بیرون می آمد و او را قطعه قطعه می نمود و سپس او را می خورد , بعد او را بیرون می انداخت . آنگاه ماری دیگر او را می بلعید.

گفتم: ای جبرییل او چه می کرد؟

گفت: او از والدینش نافرمانی می نمود.

منظره ای از کیفر گروه دیگری از گنه کاران

و مردی را دیدم که روی قالیچه ای از آتش نشسته بود و آتش او را می خورد و ملکی به او ندا می داد این سزای کسی است که نبش قبر می کند و کفن های مردگان را می گیرد.

و مردی را دیدم که در اندرونش زنجیری از سنگ های آتشین بود.

گفتم: ای جبرییل او چه می کرد؟

گفت: او از نشیمنگاه مفعول واقع می شد.

و مردی را دیدم که درخت سدری از آتش در دست داشت و ملکی همراه او بود که ستونی از آتش به دست , بر او می کوبید و او از سر تا پا می سوخت, سپس زنده می شد.

گفتم: ای جبرییل او چه می کرد؟

گفت: او در خانه ها جاسوسی می نمود و هرگاه که چیزی می شنید برای مردم بازگو می کرد.

کیفر کسی که به باطل به خداوند متعال سوگند می خورد

و زنی را دیدم که رو به روی مردی بسته شده بود و هرگاه مرد سخن می گفت از دهانش آتش خارج می شد و زن را می سوزاند سپس از دهان زن آتش خارج شده , آن مرد را می سوزاند.

گفتم: ای جبرییل اینها چه کرده اند؟

گفت: اینها به باطل به خداوند سوگند می خوردند.

منبع: معراج حضرت محمد(ص) ص 42 و 43

مولف: علامه شیخ محمد ابوعزیزالخطی

ترجمه: علاء بهروزتاريخ : چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱ | ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()