و زمانی که دیدی زمامداران از اهل خیر دوری می جویند و دیدی که فرمانروایان در حکم دادن رشوه می گیرند و دیدی که به دست آوردن حکومت با پول انجام می شود و دیدی که با محارم خود ازدواج می کنند و به آنها اکتفا می کنند و دیدی که به محض تهمت و سوءظن افراد را می کشند(بدون تحقیق و بررسی) و ناگهان هجوم می آورند و مال و جان او را تصاحب می کنند . یا اینکه در راه رسیدن به پسربچه ها برای کار زشت از مال و جان می گذرند و دیدی که مرد ها را به خاطر تماس و آمیزش با زن ها سرزنش می کنند و دیدی که بعضی از مردان از درآمد زنان خود در ارتباط با بی بند و باری و فجور امرار معاش می کنند در حالی که می دانند زن آنها فاسد است و به این وضع تن می دهند.

و دیدی که زنان بر مردان غالب می شوند( مثل الان که مردها زن ذلیل شده اند) و برخلاف رضای شوهر عمل می کنند و مردشان را از نظر زندگی اداره می کنند . ودیدی که بعضی از مردها زنان و کنیزان خود را در اختیار اشخاص قرار می دهند و در مقابل به مختصری از خوراکی ها و آشامیدنی ها قناعت می ورزند و دیدی که ایمان به خداوند بزرگ با زور و جبر انجام می شود و دیدی که مردم علنی قمار می کنند و دیدی که علناً شراب خرید و فروش می شود و هیچ مانعی بر سر راه آن نیست. و دیدی که زنان مسلمان خودشان را در اختیار کفار قرار می دهند و دیدی که گناهان در اجتماع آشکار می شود و مردم آنها را می بینند و کسی هم منع نمی کند و جرات بر منع آنها در مردم نیست. و دیدی که افراد با شخصیت ذلیلِ صاحبان قدرت می شوند و دیدی که نزدیکترین افراد به زمامداران آنهایی هستند که نسبت به ما اهل بیت بدگویی کنند و دیدی افرادی که نسبت به ما اظهار محبت می کنند مورد احترام نیستند و حرف آنها را نمی پذیرند و دیدی که مردم در گفتار خلاف حق با هم رقابت می کنند و دیدی که شنیدن آیات کریمه ی قرآن برای مردم سنگین اما شنیدن ساز و آواز آسان و شیرین است. و دیدی که به خاطر زبان بد همسایه , همسایه ی دیگر او را احترام می کند و دیدی که حدود الهی معطل مانده است و مردم آن را طبق هوای (نفس) خودشان پیاده می کنند و دیدی که مساجد زینت داده می شوند و دیدی که راستگوترین مردم دروغگوترین افراد است( از نظر  واقع) و دیدی که شر و سخن چینی بین مردم ظاهر گشته و دیدی که ستمگری در میان مردم شیوع یافته است و دیدی که غیبت کردن را سخنی خوشمزه و دلچسب می دانند و یکدیگر را به غیبت کردن بشارت می دهند. و دیدی حج خانه ی خدا و جهاد را برای غیر رضای خدا انجام می دهند. و دیدی که پادشاهان به خاطر دلجویی از کفار , اهل ایمان را ذلیل می کنند و دیدی که خرابی بر عمران  و آبادانی فزونی یافته است. و دیدی که مردم روزی خود را با کم فروشی به دست می آورند.

منبع: نشانه های ظهور او ص 146 تا 148

مولف:مرحوم حاج شیخ محمد خادمی شیرازیتاريخ : دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱ | ۱:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()