کیفر کسی که عملش را اصلاح نمی کند و از خداوند متعال نمی ترسد

 و مردی را دیدم که کَت بسته به درختی از آتش بسته شده و اطراف او را آتش فراگرفته بود و ملکی همراه او بود که میخ هایی به دست گرفته و بر دست ها و پاها و کف دو دستش می کوبید و هربار که میخ می کوبید به او ندا می داد که: این سزای کسی است که عملش را اصلاح نمی کند و از خدایش نمی ترسد.

کیفر کسی که حج به او واجب شده ولی به حج نمی رود

و مردی را دیدم که در آتش آویزان شده و ملکی همراه او بود که از چپ و راست او را می زد و سپس او را در آتش می انداخت در حالی که به او ندا می داد: این سزای کسی است که حج بر او واجب شده ولی به حج نمی رود.

کیفر کسی که ماه رمضان روزه نمی گیرد

و کسی را دیدم که به پشت خوابیده و دست هایش به پاهایش غل و زنجیر شده بود و آتش از نشیمنگاهش خارج و از دهانش وارد می شد و ملکی همراه او بود که به او ندا می داد: این سزای کسی است که ماه رمضان روزه نمی گیرد.

کیفر کسی که زکات را به صاحبانش نمی دهد

و مردی را دیدم که درختی از آتش در دست داشت و ماری همراه او بود که دست ها و پاهایش را می بلعید و ملکی به همراه او بود که به او ندا می داد: این سزای کسی است که زکات را به صاحبانش نمی دهد.

منبع: معراج حضرت محمد(ص) ص 43 و 44

مولف: علامه شیخ محمد ابوعزیزالخطیتاريخ : دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱ | ۱:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()