کسانی که وارد جهنم می شوند مختلفند اما اولین کسان عبارتند از:

1-پادشاه بی عدالت

2-سرمایه دار بخیل

3-فقیر متکبر

4-بخیل گناهکار

5-اهل غیبت: غیبت کننده از دیگران, از اولین دسته هایی است که وارد جهنم می شود

از سوی خدا به موسای کلیم وحی رسید کسی که بمیرد و از گناه غیبت توبه کرده باشد آخرین کسی است که وارد بهشت می شود . اما اگر از گناه خود توبه نکند, اولین کسی است که داخل جهنم می شود .

6-اهل امساک: یعنی کسی که از پرداختن دیون مالی , به ویژه دیون الهی خود کوتاهی می ورزد و از پرداخت مالیات واجب سر باز می زند.

7-دشمن علی علیه السلام: کسی که با امیرمومنان علیه السلام کینه ورزی ورزد.

8-متکبر از خودراضی

9-همسر آزاری و شوهر آزاری

پیامبر اکرم(ص): « همسری که شوهر خود را می آزارد , پروردگار حکیم نماز و اعمال نیک آن زن را نمی پذیرد. مگر آنکه به کمک شوهر برخیزد و به جلب رضایت و خشنودی او همت گمارد . (اگر شوهر از زن ناراضی باشد عبادتش قبول نیست) گرچه روزگار خود را به روزه داری و عبادت بگذراند و بندگان را در راه خدا آزاد و اموال فراوانی در راه خدا انفاق کند.» و  آن حضرت فرمودند:« چنین زنی نخستین کسی است که وارد جهنم می شود.»

پیامبر اسلام در ادامه ی همین سخن می افزایند: «شوهر نیز اگر همسر آزار باشد این چنین خواهد بود و عبادات و اعمال نیک او پذیرفته نیست مگر آنکه همسر خود را راضی و خشنود نماید.»

اولین کسانی که وارد بهشت می شوند

1-اهل معروف: یعنی کسی که اهل انجام کارهای خداپسند است

2-شهید در راه خدا

3-امیرمومنان: اهل بیت, اصحاب کسا زینت و آرایه ی بهشت می باشند لذا از همه زودتر وارد بهشت می شوند.

4-پاک دامنان

5-برده ی صالح: یعنی برده ی خداپرست

6-شیعه ی فاطمه: شیعیان یعنی پیروان خالص اهل بیت

7- اهل حمد و ستایش الهی

منبع: زندگی برزخی و ارتباط با برزخ نشینان

مولف: سید محمد شفیعی مازندرانیتاريخ : سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱ | ۱:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()