کیفر کسی که به خداوند متعال و رسولش دروغ می گوید

و مردی را دیدم که روی حصیری از آتش نشسته بود و ملکی با او بود که گوشتش را قطع می کرد و به او می خوراند و به او ندا می داد: این سزای کسی است که به خدا و رسولش دروغ می گوید.

کیفر کسی که به دختران مردم تهمت می زند

و مردی را دیدم که از زبانش آویزان شده بود و ملکی همراه او بود که او را در آتش می کشید و به او ندا می داد: این سزای کسی است که به دختران مردم تهمت هرزگی می زند و به دروغ همسایگانش را متهم می کند.

کیفر گروه دیگری از گنه کاران

و مردی را دیدم که بر روی فرشی از آتش بود و زقّوم می خورد. و ملکی همراه او بود که به او ندا می داد: این سزای کسی است که با مادر و دختر او ازدواج می کند.

و مردی را دیدم که به دو درخت آتش بسته شده بود و ملکی همراه او بود که به او ندا می داد در حالی که شمشیری از آتش در دست داشت و او را می زد و به دونیم می کرد. سپس زنده می شد و حال او چنین است تا روز قیامت.

پس گفتم : ای جبرییل او چه می کرد؟

گفت: این شخص راهزنی می کرد.

و زنانی را دیدم که به زنجیرهایی از آتش آویزان شده بودند و ملایکه با ستون هایی از آتش بر صورتشان می زدند و ملکی همراه آنها بود که ندا می داد: این سزای کسانی است که مساحقه می کنند.(زنی که با زنی دیگر فساد کند)

و زنی را دیدم که پاهایش با زنجیر بسته شده و به درختی از آتش آویزان شده بود و ملکی همراه او بود که به او ندا می داد: این سزای کسی است که در خود به شوهرش خیانت می کند.

منبع: معراج حضرت محمد(ص) ص 45 و 46

مولف: علامه شیخ محمد ابوعزیز الخطیتاريخ : شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ | ۱:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()