« و هنگامی که دیدی که پسر به پدرش افترا می زند و به پدر و مادر نفرین می کند و انتظار مرگ آنها را می کشد و از این بابت خوشحال است(برای تقسیم ارث و غیره) و دیدی هر در روزی که بر مرد بگذرد و در آن مرتکب معصیتی مانند خوردن حرام و شراب مسکرات یا کم فروشی یا غشّ در معامله نشود , آن روز برای او روز سختی خواهد بود. و دیدی که پادشاهان مواد غذایی را در اختیار خود قرار می دهند و دیدی که خمس آل محمد(ص) در راه باطل تقسیم می شود و با آن میخوارگی می کنند و دیدی که شراب را وسیله ای برای درمان بیماری ها قرار می دهند و دیدی که همه ی مردم در ترک امر به معروف و نهی از منکر هماهنگی پیدا کرده اند و دیدی که پرچم نفاق و منافقان به اهتزاز در آمده است اما از حق خبری نیست و دیدی که موذن برای اذان , و نمازگزار برای نماز خواندن مطالبه ی پول می کنند( نماز استیجاری) و دیدی که مساجد محل اجتماع , اما بیشتر برنامه های غیبت و خوردن گوشت مردم است و در مساجد وصف شراب و شرابخوار را می کنند و دیدی که آدم مست برای مردم نماز می خواند (پیشنماز می شود) و هرگاه مشروب خورد مردم او را احترام می کنند و دیدی که اموال یتیم را می خورند ولی به صلاح و نیکی هم معروف هستند و دیدی که قاضیان بر خلاف آنچه خداوند فرموده است , قضاوت می کنند و دیدی که زمامداران به جهت طمع, خیانتکاران را امین خویش قرار می دهند و دیدی که حکام اجتماع , میراث را به دست اهل فسق و فجور می دهند و آنها بر خدا جرات پیدا می کنند و از این اموال می خورند و به هر نحو که بخواهند با آن عمل می کنند و دیدی که بر سر منبرها امر به تقوا می کنند اما گوینده خود به آن عمل نمی کند و دیدی که مردم نماز را در وقت خودش نمی خوانند و آن را سبک می شمارند و دیدی که زکات و صدقات دیگررا به وساطت افراد می دهند اما برای خدا نیست و قصد تقرب به خداوند را ندارند و دیدی که همّ و هدف مردم پر کردن شکم و ارضای غرایز جنسی است و از هر راهی باشد مانعی ندارد و دیدی که دنیا رو به آنها آورده و دیدی که نشانه های حق و درستی کهنه شده است- ای حمران- پس برحذر باش و از پیشگاه خداوند بزرگ تقاضای رهایی کن و بدان که مردم گرفتار خشم خداوند هستند و به آنها مهلت داده شده در مقابل اوامری که به آنها شده است. پس مواظب خویشتن باش و کوشش کن تا خداوند تو را برخلاف آنها ببیند و اگر در میان آنها باشی و عذاب خداوند نازل شود, همانا به سوی رحمت واسعه ی الهی شتافته ای و اگر از آنها جدا شدی آنها گرفتار هستند و تو از جرات بر خداوند در امان مانده ای. و بدان که خداوند  پاداش نیکوکاران را می دهد و همانا رحمت خداوند نزدیک به نیکوکاران است. »

منبع: نشانه های ظهور او ص 149 و 150

مولف: مرحوم حاج شیخ محمد خادمی شیرازیتاريخ : جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱ | ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()