-بیان ویژگی های دنیاپرستان از کلام خداوند متعال

پیامبر(ص) عرض کرد:اهل دنیا و آخرت کیانند؟

خداوند فرمود: اهل دنیا کسانی هستند که زیاد می خورند و زیاد می خندند و می خوابند و خشم می گیرند و کمتر خشنود می شوند . نه در برابر بدی ها از کسی عذر می خواهند و نه اگر کسی از آنها عذر خواست، می پذیرند. در اطاعت خدا تنبل، و در انجام گناه شجاعند ،آرزوهای دور و دراز دارند و در حالی که اجلشان نزدیک شده هرگز به حساب اعمال خود نمی رسند و نفع شان برای مردم کم است ، افرادی پر حرف ، فاقد احساس مسئولیت و علاقمند بسیار به خوراکند.

اهل دنیا نه در نعمت، شکر خدا به جای می آورند، و نه در رنجها و ناگواری ها صبر می نمایند . خدمت های بسیار دیگران در نظرشان اندک است . خود را به انجام کاری که انجام نداده اند، ستایش می کنند و چیزی را مطالبه می کنند که حق آنها نیست.

همواره از آرزوهای خود سخن می گویند و عیوب مردم را خاطر نشان می سازند و نیکی های آنها را می پوشانند.

پیامبر عرض کرد: پروردگارا! آیا دنیاپرستان غیر از اینها هم عیبی دارند؟

خداوند فرمود: ای احمد! عیب دیگر آنها این است که جهل و حماقت در آنها فراوان است ، برای استادی که از او علم می آموزند تواضع نمی کنند، و خود را عاقل می دانند ، اما در نزد آگاهان، نادان و احمقند.

منبع: معراج حضرت محمد(ص) ص 91

مولف: علامه شیخ محمدابوعزیزالخطیتاريخ : پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱ | ٧:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()