1-حضرت موسی عرض کرد:خداوندا! پاداش کسی که تو را با قلب و زبان ذکر گوید چیست؟

خداوند فرمود:« ای موسی! من چنین شخصی را در روز قیامت در زیر سایه ی عرش خود قرار می دهم ، او را تحت حمایت خود در می آورم.»

2-حضرت موسی(ع) عرض کرد: خداوندا پاداش کسی که کتاب و حکمت تو را در پنهان و آشکار بخواند چیست؟

خداوند فرمود:« آین شخص در روز قیامت از پل صراط به سرعت عبور می کند.»

3-باز هم موسی عرض کرد:« خداوندا پاداش کسی که آزار و اذیت مردم را تحمل کند و فحش و اهانت آنها را به خاطر تو قبول کند چیست؟

خداوند فرمود:« من او را از همه ی ترس ها و وحشت های روز قیامت حفظ می کنم و به وی یاری می نمایم.»

4-باز هم موسی پرسید: خداوندا پاداش کسی که از ترس تو اشک بریزد چیست؟

خداوند فرمود:« من روز قیامت روی او را از حرارت آتش جهنم حفظ می کنم و از وحشت آن روز او را ایمن می سازم.»

5-باز موسی پرسید: خداوندا پاداش کسی که به خاطر تو خیانت نمی کند چیست؟

خداوند فرمود:« چنین شخصی در روز قیامت از همه ی خطرات در امان است.»

6-باز هم موسی عرض کرد:« خداوندا پاداش کسانی که اهل طاعت هستند و تو را دوست دارند ، چیست؟

خداوند فرمود:« آتش جهنم را بر وی حرام می کنم.»

ادامه دارد.......

منبع : کلیات حدیث قدسی ص 113 و 114

مولف: محدث شیخ محمد بن حسن حر عاملیتاريخ : دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ | ٦:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()