در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیات مربوط به عالم برزخ آمده است که:

وقتی که سه روز از دفن میّت بگذرد، روح او از خداوند اجازه می گیرد تا در قبر به جسد خود سری بزند.هنگامی که به قبر می رود ، می بیند که آب از بینی و دهان و گوش هایش جاری است.

پس گریه اش می گیرد و می گوید:« ای بدن بیچاره ی من!آیا به خاطر داری ایّام زنده بودنت را در دنیا؟این است منزل وحشت و بلا و پوسیده شدن بدن! این است جای غم و پشیمانی! سپس به سوی آسمان می رود و بعد از 5 روز دوباره اجازه می گیرد و برمی گردد.وقتی که به قبر می آید می بیند که چرک و زردآب از مجاری دهان و بینی و گوش هایش روان است. باز هم گریه می کند و می گوید:«ای بدن بیچاره ی من! آیا هیچ در دنیا به فکر اینجا بودی تا چیزی از پیش بفرستی که اینک در اینجا به دردت بخورد؟» سپس دوباره به آسمان می رود و بعد از 7 روز دوباره اجازه می گیرد و برمی گردد و می بیند که خون و چرک مانند سیل از بینی و دهان و گوش هایش جاری است و کرم به آن افتاده است. باز گریه می کند و می گوید:«این منزل جای محنت و بلا و عقرب ها و کرم هاست. آیا هیچ به فکر اینجا بودی؟کجایند آن اقوامت که کوچکترین ناراحتی که پیدا می کردی دور و برت را می گرفتند؟»

امام صادق علیه السلام فرمود:«میان دنیا و آخرت ، هزار عقبه است که آسان ترین آنها مرگ است.»

همچنین آن حضرت به ابوبصیر فرمود:«به یاد آور آن وقتی را که تنها در قبر باشی و چشمهایت از حدقه درآید و بر صورتت بیفتد و بد بند بدنت از هم جدا شود و گوشت های بدنت را کرم ها بخورند و فکر کن که در آن حال هستی و هیچ زاد و توشه ای هم نداری  و از خداوند می خواهی که تو را به دنیا بازگرداند و جبران مافات کنی. حال که اینجا هستی تصور کن که این خواسته ی تو را خداوند اجابت کرده و به دنیا بازگردانده است. پس  تا وقت باقی است جبران کن و کارهایی که مورد رضای خداوند است ، انجام بده و از کارهایی که موجب نارضایتی و غضب خداوند است ، دست بکش.»

منبع:داستانهای عبرت آموز و عجیب از قبرها و قبرستانها ص 16 و 17

مولف:ستار پور ابراهیم گلرودباریتاريخ : دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢ | ۸:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()