«یقین بدانید که بنده هرقدر برای کسب مال حیله ی بیشتری به کار برد ، خداوند بیش از آنکه برای او مقرر کرده است، به او نمی دهد و بنده هرقدر در کسب روزی ناتوان و ضعیف باشد، آنچه خداوند برای او مقرر داشته است ، از او دریغ نخواهد کرد.کسانی که این نکات را بدانند، در زندگی از آنچه برای آنها مقدر شده است ، به راحتی بهره مند می شوند و کسانی که از این نکات غافل باشند، در زندگی دچار زحمت و زیان خواهند شد. کسانی هستند که به خاطر داشتن مال زیاد مورد نفرت قرار می گیرند و کسانی هستند که به خاطر تنگدستی، مورد دلسوزی و نیکی مردم قرار می گیرند. پس ای کسانی که از این نکات مطلع می شوید، در شکر گزاری بکوشید و از شتاب کردن در کارها پرهیز کنید.و به آنچه خداوند روزی شما قرار داده است، قانع باشید.»

منبع: کلمات قصار امام علی بن ابیطالب علیه السلام

ویراستار:دکتر مسعود هاشمیتاريخ : چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳ | ٧:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()