بیست و یکم: فرو گرفتن ظلمت کفر و فسوق و معاصی ست تمام عالم را و شاید مقصود از این علامت، غلبه ی کفر و فسق و فجور و ظلم است در عالم و انتشار این امور است در تمام بلاد و کثرت میل خلق است به اطوار و حالات کفّار و مشرکین از گفتار و کردار و تعیّش و اوضاع دنیویه و تشبّه به ایشان در حرکات و سکنات و مساکن و البسه و ضعف و سستی حال ایشان است در امر دین و آثار شریعت و عدم تقیّد ایشان به آداب شرعیّه خصوصاً در جزء این زمان که روز به روز حالات مردم در تزاید و اشتداد است در تشبّه به اهل کفر از جمیع جهاد دنیویه بلکه در اخذ قواعد کفر و عمل نمودن به آن در امور ظاهریّه و بسیار است اعتقاد و اعتماد کامل به اقوال و اعمال ایشان می نمایند و وثوق تمام در کلیه ی امور به آنها دارند و بسا باشد که سرایت به سوی عقاید کثیری خواهد نمود که بالمرّه اصل عقاید دینیه ی اسلام را از دست می دهند، بلکه اطفال خردسال را به آداب و قواعد ایشان تعلیم می نمایند ، چنان که فعلا مرسوم است که در بدایت امر نمی گذارند که آداب و قواعد دین اسلام در اذهان ایشان رسوخ نماید. و حال کثیری از ایشان بعد از بلوغ منجر به فساد عقیده و عدم تدیّن به دین اسلام خواهد شد و بر این منوال تعیّش خواهند نمود و هکذا حال کسانی که معاشرت با چنین اشخاص دارند و اهل و عیال ایشان که تبعه ی ایشانند، بلکه اگر نیکو تأمل نمایی می بینی که کفر بر عالم محیط شده است الّا اقل قلیل و مقدار یسیر و مقدار یسیر از عبادالله که آن هم غالب ایشان از ضعفاءالایمان و نواقص الاسلامند، چه آنکه ، اکثر بلاد معموده در تصرف کفار و مشرکین و منافقین است و اکثر اهالی از اهل کفر و شرک و نفاقند مگر بر سبیل ندرت. و اهل ایمان که اثنا عشریّه باشند ایشان هم به جهت اختلاف در عقاید اصولیّه دینیّه و مذهبیّه چنان متفرق و متشتّتند که اهل حق در میان ایشان نادر و قلیل است و این قلیل از اهل ایمان هم از عوام و خواص، بسیاری از ایشان به جهت ارتکاب اعمال قبیحه و افعال شنیعه و محرمّه از اقسام معاصی و محرّمات و اکل حرام و ظلم و تعدی هریک بر دیگری در امور دینیّه و دنیویّه چنان ظلم بر انفس خود می نمایند که از اسلام و ایمان چیزی در نزد ایشان باقی نمانده ، مگر اسمی که غیر مطابق با مسّمی است و رسمی که مخالف با آثار شریعت است ، پس در روی زمین باقی نخواهند ماند فعلاً از اسلام اثری، مگر بسیار قلیل ،که آن هم مغلوب و منکوب و از وجود ایشان به ظاهر شرع در ترویج دین اثری مترتب نخواهد شد و معروف در نزد مردم بالمرّه منکر و منکر معروف شده است و از اسلام باقی نمانده مگر مجردّ اسم و رسم ظاهری و گویا بالمرّه طریقه ی امیرالمومنین علی علیه السلام و سجیّه ی مرضیّه ی ائمّه ی طاهرین سلام الله علیهم اجمعین از دست رفته است و نزدیک است العیاذ بالله طومار شریعت بالمرّه پیچیده شود و به رأی و مسمع هر خلق است که آنچه ذکر شد روز به روز در تضاعف و اشتداد است و آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن خبرداد که:«اسلام در اول ظهورش غریب بود و بعد از این هم برمی گردد و غریب می شود.» ، در جزء این زمان ظاهر و هویدا شد و قریب به آن است که تمام عالم پر شود از ظلم و جور بلکه در حقیقت عین ظلم و جور است. پس باید این قلیل از عبادالله المومنین علی الدوام لیلاً و نهاراً مسألت نمایند از روی تضرع و ابتهال که حق تعالی تعجیل فرماید فرج آل محمد علیهم السلام را. .........

ادامه دارد....

منبع:منتهی الآمال ج2 ص 593

مولف:ثقة المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی (ره)تاريخ : سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳ | ٩:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()