عاشقان حضرت مهدی (عج)

به خوبا سر می زنی مگه بدا دل ندارن.یه سر هم به ما بزن ای خوب خوبا آقاجون

عاشقان حضرت مهدی (عج) به خوبا سر می زنی مگه بدا دل ندارن.یه سر هم به ما بزن ای خوب خوبا آقاجون

امـام صـادق (ع ) فـرمـود: پـیـغـمـبـر (ص ) را بـراى طـعـام دعـوت کـردنـد، چـون بـمـنـزل مـرد میزبان در آمد، مرغى را دید که روى دیوار تخم میگذاشت ، سپس مرغ افتاد و روى مـیـخـى قـرار گـرفـت ، نـه بـزمین افتاد و نه بشکست ، پیغمبر (ص ) از آن منظره در شـگـفت شد، مرد عرض کرد: از اىن تخم مرغ تعجب میکنى ؟ سوگند به آنکه ترا بحق مبعوث سـاخـتـه کـه مـن هـرگـز بـلائى نـدیـده ام . رسول خدا (ص ) برخاست و غذاى او را نخورد فرمود: کسیکه بلائى نبیند، خدا به او نیازى ندارد (لطف و توجهى ندارد).

اصول کافى ج : 3 ص : 355 روایة :20

رسـول خـدا (ص ) روزى به اصحابش فرمود: ملعونست هر مالیکه زکاتش داده نشود ملعونست هـر بـدنـى که زکاتش داده نشود، اگر چه چهل روز یکبار باشد. اصحاب عرض کردند: یا رسـول الله زکـاة مـال را مـیـدانـیـم ، زکـاة بدن چه باشد؟ فرمود: اینست که آفت و آسیبى بـبیـنـد. در ایـنـجـا رنـگ رخـسار شنوندگان دگرگون شد، چون پیغمبر (ص ) رنگ آنها را دگـرگـون دیـد فـرمـود: دانـسـتـیـد مـقـصـودم چـه بـود؟ گـفـتـنـد: نـه یـا رسـول الله ، فـرمـود: آرى ، گـاهـى مـمـکـن است به تن انسان خراشى رسد و پایش به سنگى بـرخـورد، بلغزد، سرخورد، بیمار شود، خارى به تنش خلد، و مانند اینها تا آنجا که در حدیث خویش ‍ پریدن چشم را هم یاد آور شد.

اصول کافى ج : 3 ص : 356 روایة :26

امام صادق (ع ) فرمود: در کتاب على علیه السلام است که : سخت ترین
مـردم از لحـاظ بـلا کـشـیـدن پـیـغمبرانند، سپس اوصیاء آنها، و سپس هر که از مردم نمونه آنـهـاسـت بـتـرتیب ، و مؤمن فقط به اندازه اعمال نیکش مبتلا شود، پس هر که از مردم نمونه آنـهـاسـت بـتـرتـیـب ، و مؤ من فقط به اندازه اعمال نیکش مبتلا شود، پس هر که دینش درست و عـمـلش نـیـکـو بـاشـد بـلایـش سـخـت اسـت ، و ایـن بـراى آنـسـت کـه خـداى عـزوجـل دنـیـا را پاداش مؤ من و کیفر کافر قرار نداده است ، و هر که دینش نادرست و عملش ضعیف باشد، بلایش اندکست ، بلا بمؤ من پرهیزگار از باران به زمین شیب زودتر میرسد.

اصول کافى ج : 3 ص : 358 روایة :29

اثر: ثقه الاسلام کلینی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: احادیث و روایات معصومین


تاريخ : شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳ | ۱:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : فاطمه | نظرات ()
.: Weblog Themes By Slide Skin:.