سفیانی کیست؟

یکی از علایم ظهور امام مهدی عجل الله فرجه که وقوعش حتمی و قطعی شمرده شده است، خروج سفیانی است.

اخبار و روایاتی که بر وجود و خصوصیات او دلالت دارند ، بدین ترتیب می باشند:

حتمی بودن خروج او

امام صادق علیه السلام فرموده است:«پیش از قیام قائم علیه السلام 5 علامت حتمی می باشد:یمانی، سفیانی، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه، و فرو رفتن زمین سرزمین بیدا.»

نام و نسب او

امیرالمومنین علیه السلام فرمود:«فرزند خورنده ی جگرها ، از وادی یابس خارج می شود ... اسمش عثمان و پدرش عنبسه و از اولاد ابوسفیان است.»

و امام زین العابدین علیه السلام فرموده است:«سپس سفیانی ملعون از وادی یابس بیرون می آید، وی از فرزندان عنبسه بن ابی سفیان است.»

خصوصیات فردی او

امام باقر علیه السلام در این رابطه می فرماید:«سفیانی ، سرخ رویی سپید پوست و زاغ چشم است، هرگز خدا را پرستش نکرده و هرگز مکه و مدینه را ندیده است.»

عقیده او

از برخی روایات استفاده می شود که سفیانی مسیحی و یا از ساخته های مسیحیت است. مانند روایتی که شیخ طوسی نقل کرده است که:"سفیانی از شهرهای روم روی می آورد برای انتقام و در گردنش صلیب است.."

البته این روایت که از معصوم نقل نشده نمی تواند مورد اعتماد باشد.

و از برخی روایات استفاده می شود که وی مسلمان منحرفی است که کینه ی حضرت علی علیه السلام را به دل دارد. چنانکه امام صادق علیه السلام می فرماید:«گویا سفیانی را می بینم که در میدان کوفه شما جایگاه خود را گسترده، و منادی او فریاد می زند؛ هرکس سر شیعه ی علی بن ابیطالب را بیاورد، هزار درهم مزد خواهد گرفت. همسایه بر همسایه می جهد و گردنش را می زند و هزار درهم را می گیرد. آگاه باشید که در آن روز حکومت شما فقط به دست زنازادگان خواهد بود.»

زمان خروج او

امام صادق علیه السلام می فرماید:«امر سفیانی از مسائل حتمی است، و خروجش در ماه رجب می باشد.»

و نیز می فرماید:«خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز واقع خواهد شد.»

مکان خروج او

امیرالمومنین علیه السلام می فرماید:«سپس پسر جگرخوار(هند، همسر ابوسفیان) از وادی یابس خروج کند تا به منبر دمشق نشیند.»

و امام هادی علیه السلام در ضمن حدیثی چنین فرموده است:«خراسانی و سفیانی خروج خواهند کرد، این از مشرق و آن دیگری از مغرب.»

مدت حکومتش

امام صادق علیه السلام فرمود:«سفیانی از علائم حتمی است، خروج او در ماه رجب خواهد بود و از آغاز خروجش تا پایان آن جمعا 15 ماه است که در 6 ماه آن جنگ و پیکار می کند و چون شهرهای 5 گانه (دمش، حمص، فلسطین، اردن، حلب) را تصرف کرد، 9 ماه فرمانروایی می کند، و یک روز هم بر آن افزوده نمی شود.»

محل مرگ او

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در ذیل آیه ی شریفه ی :(و لو تری اذ فزعوا فلا فوت) می فرماید:«کمی پیش از قیام قائم ما، مهدی علیه السلام ، سفیانی خروج می کند پس به اندازه ی دوران حاملگی یک زن که 9 ماه باشد حکومت می کند، لشکریان او به مدینه وارد می شوند، تا اینکه به (بیدا) می رسند، خداوند آنها را در زمین فرو می برد.»

نرم افزار ظهور 

/ 0 نظر / 3 بازدید