خروج سفیانی

برخی از نشانه ها و علائم ظهور ، قطعی است و تخلف ناپذیر و برخی غیر قطعی ، از جمله نشانه های حتمی ، خروج سفیانی است.

امام باقر علیه السلام از امیرمومنان علیه السلام آورده است که:

«هنگامی که نیزه ها در شام درگیر شدند، از نشانه ای از نشانه های ظهور ، پرده بر می دارند.»

پرسیدند:«چگونه؟»

فرمود:«زمین لرزه ای در شام رخ خواهد داد که یکصد هزار تلفات به جای می گذارد، خداوند آن را رحمتی برای مومنان و کیفری برای کافران قرار می دهد، هنگامی که چنین رخدادی بوقوع پیوست ، چشم به راه مرکب های سیاه و سفید و سوارانی باش که با پرچم های زرد از مغرب ، وارد شام می گردند، آنگاه است که هنگامه ی آن حادثه ی بزرگ و مرگ سرخ است.

آنگاه که چنین رخدادی بوقوع پیوست در انتظار فرو رفتن روستایی در منطقه ی دمشق به نام «حرستا» باش و هنگامی که چنین رویدادی بوقوع پیوست، فرزند آن زن جگرخواره، سفیانی از وادی یابس ، آن بیابان خشک و سوزان خروج می کند و وارد دمشق می گردد و بر منبر مسجد جامع قرار می گیرد و آنگاه که چنین شد، دیگر در انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام باشید.»

1.حرستا نام منطقه بزرگ و آبادی در اطراف دمشق است که بر سر راه حمص می باشد.

منبع:اام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور ص 540

مولف:آیة الله فقید سید محمد کاظم قزوینی

/ 0 نظر / 5 بازدید