روایتی از امام صادق علیه السلام

ابو عبیده حذاء گوید: ما در زمان امام باقر علیه السلام (براى تعیین جانشین او) مانند گله بـى چـوپـان سـرگردان بودیم ، تا سالم بن ابى حفصه را (که بعدا زیدى مذهب شد و امام صادق علیه السلام او را لعن و تکفیر کرد) ملاقات کردیم ، بمن گفت : اى ابا عبیده ! امـام تـو کـیـست ؟ گفتم : ائمه من ، آل محمد هستند گفت : هلاک شدى و مردم را هم هلاک کردى ، مـگـر مـن و تـو از امام باقر علیه السلام نشنیدیم که مى فرمود (((هر که بمیرد و بر او امامى نباشد، بمرگ جاهلیت مرده است )))؟ گفتم : چرا بجان خودم چنین است ، سپس حدود سه روز گـذشـت که خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و خدا معرفت او را بمن روزى کرد (او را بـجانشینى شناختم ) بحضرت عرض کردم : سالم بمن چنین و چنان گفت . فرمود: اى ابا عـبـیـده هـمـانـا کـسـى از مـا (ائمـه ) نـمـیـرد جز اینکه کسى را جانشین خود کند، که کردار و رفتارش مانند خود او باشد و به آنچه او دعوت میکرد، دعوت کند.

اى ابـا عـبـیده آنچه خدا به داود عطا فرمود، مانع آنچه به سلیمان عطا کرد، نگشت (پس مقام و فضیلتى را که خدا به پدرم عطا فرمود به من هم عطا مى فرماید) سپس فرمود: اى ابا عبیده ! زمانیکه قائم آل محمد علیه السلام قیام کند، به حکم داود و سلیمان حکم دهد و گواه نطلبد.

اصول کافی

اثر: شیخ کلینی 

/ 0 نظر / 4 بازدید