نشانه های ظهور امام زمان از کلام امام جعفر صادق علیه السلام بخش1

امام صادق علیه السلام خطاب به یکی ازاصحاب شان:

«هرگاه دیدی حق و طرفداران آن از بین رفتند و دیدی که جهان پر از جور و ستم شد و دیدی که چیزهایی که در قرآن نیست به آن نسبت می دهند و بر طبق هوی و هوس خود توجیه می کنند و دیدی که دین موقعیت خود را از دست داده و دگرگون شده است. و دیدی که طرفداران باطل بر اهل حق برتری یافته اند و دیدی که شرّ ظاهر شده و کسی از آن نهی نمی کند و مجریان شرّ را معذور می دارند. و دیدی که فساد اخلاقی در اجتماع رواج یافته و دیدی که مردها به مردها اکتفا کنند و زنها به زنها. و دیدی که افراد با ایمان خاموش نشسته اند و اگر حرف بزنند سخن آنان را رد می کنند و دیدی که دروغگو با اینکه می دانند دروغ می گوید , دروغش را رد نمی کنند و دیدی که کوچکترها به بزرگترها احترام نمی گذارند و دیدی که مردم قطع رحم می کنند و با افرادی که گناهکارند با خنده برخورد می شود و حرف بد آنان را به آنها برنمی گردانند و دیدی که پسربچه ها مانند زنان خودفروشی می کنند و دیدی که عده ای از زنها با زنها ازدواج می کنند و دیدی که تعریف بیجا(چاپلوسی) زیاد می شود. و دیدی که مرد اموال خودش را در راه غیر مشروع خرج می کند(قمار,شراب,ربا و...)و کسی او را نهی نمی کند و دیدی که مردم از مشاهده ی کارهای اهل ایمان به خدا پناه می برند و دیدی همسایه , همسایه ی خود را اذیت می کند و احدی او را بازنمی دارد. و دیدی که کفار از رنجی که اهل ایمان به خاطر شیوع فساد در روی زمین می برند خوشحال هستند.  و دیدی که علناً شرب خمر می شود و افرادی که از خدا نمی ترسند مجلس شراب را گرم می کنند. و دیدی کسی که امر به معروف و نیکی ها می کند در میان مردم ذلیل است و طرفداران فساد اخلاق در جامعه محترم هستند .

منبع: نشانه های ظهور او ص 144 و 145

/ 1 نظر / 7 بازدید
داداشsallu

ممنون جالب بود[گل]