روایتی درباره امیرالمومنین و حضرت مهدی علیه السلام

ابوعبیده بن محمد بن عمار ، از پدرش از پدربزرگش عمّار روایت کرده است که: در برخی غزوه ها همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم و علی علیه السلام پرچمداران را به قتل رساند و آنها را متفرق ساخت و عمرو بن عبدالله جُمَحی و شبیة بن نافع را به قتل رساند.

نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدم و عرض کردم:«ای رسول خدا! علی علیه السلام در راه خدا آن گونه که شایسته است، جهاد کرد.»

فرمود:«زیرا وی از من است و من از او هستم و او وارث علم من است و دَین و بدهی مرا به جای می آورد، و به وعده های من جامه ی عمل می پوشاند و جانشین من است و اگر او نبود، مؤمن واقعی بعد از من شناخته نمی شد. دشمن وی، دشمن من است و دشمن من، دشمن خداست و دوستدار وی، دوستدار من است و دوستدار من، دوستدار خداست. او پدر دو نوه ی من است و امامان از نسل وی هستند. خداوند تعالی ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین را از نسل وی خارج می سازد و مهدی این امّت از آنهاست.»

عرض کردم:«ای رسول خدا! پدر و مادرم فدایت شوند! این مهدی کیست؟»

فرمود:«ای عمّار! خداوند تعالی به من فرمود که از نسل حسین 9 امام خارج می شوند ، که نهمین آنها غیبت خواهد کرد، و این همان سخن خداوند عزّ و جلّ در این آیه است:[بگو:به من خبر دهید اگر آب (آشامیدنی) شما (به زمین) فرو رود، چه کسی آب روان برایتان خواهد آورد؟]* ، غیبتی بلند مدت خواهد داشت که گروهی از آن دست خواهند کشید و ناامید خواهند شد و گروهی بر آن ثابت قدم خواهند ماند، و آن گاه که آخرالزمان فرا رسد، ظهور خواهد نمود و دنیا را پر از عدل و داد خواهد نمود، آن گونه که از ظلم و جور پر شده باشد و برای تأویل آیات خواهد جنگید ، آن گونه که من برای تنزیل این آیات جنگیدم. او هم نام من است و شبیه ترین مردم به من است. ای عمّار! بعد از من فتنه ای به پا خواهد شد، بنابراین هرگاه چنین چیزی اتفاق افتاد ، از علی علیه السلام پیروی کن و همراه وی باش؛ زیرا وی همراه حق است و حق همراه وی است. ای عمّار! تو بعد از من به همراه علی با دو گروه خواهی جنگید:ناکثین یا پیمان شکنان و قاسطین یا ظالمین و سپس به دست گروه سرکش به قتل خواهی رسید.»

عرض کردم:«ای رسول خدا! آیا مرگ من در راه رضایت شما و خداوند است؟»

فرمود:«آری، در راه رضایت و خشنودی خداوند و من است، و آخرین غذای تو در دنیا، مقداری شیر خواهد بود...»

منبع:قرآن مبین همراه با تفسیر روایی البرهان

*سوره ملک ، آیه 30 

/ 0 نظر / 6 بازدید