باب عقوبت هاى سریع گناهان‏

1-حضرت باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده: پنج چیز است که اگر به آنها برخورد کردید از آنها به خدا پناه برید:

هرگز در مردمى زنا پیدا نشود که آن را آشکارا کنند جز اینکه در ایشان طاعون و دردهائى که در گذشتگان آنها سابقه نداشته پدیدار گردد، و از پیمانه و ترازو کم نگذارند جز اینکه به قحطى و سختى مخارج زندگى و ستم سلطان گرفتار شوند، و از دادن زکاة منع نکنند جز اینکه آمدن باران آسمان بر آنها ممنوع گردد و اگر به خاطر چهار پایان نبود هیچ باران بر آنها نبارد، و پیمان خدا و رسولش را نشکنند جز اینکه خداوند دشمنانشان را بر ایشان چیره کند و برخى اموالشان را بگیرد، و به غیر آنچه خداى عز و جل نازل کرده حکم نکنند جز اینکه خداوند کشمکش و ستیزه میان آنها قرار دهد.

شرح‏

- مجلسى (ره) گوید: بعضى گفته‏ اند: که بر هر گناهى عقوبتى مناسب با آن مترتب شده زیرا در اولى ضایع کردن نسل است و با طاعون که موجب قطع نسل است مناسب است، و در دومى چون مقصود در کم فروشى ازدیاد مال است با قحطى و سختى و جور سلطان مناسب است، و در سومى چون از دادن آنچه که خدا به وسیله آب به آنها داده جلوگیرى کرده ‏اند با جلوگیرى نزول باران مناسب است، و در چهارمى ترک عدل مناسب با تسلط دشمن است، و در پنجمى ترک نمودن شریعت و پشت پا زدن قوانین حقه مناسب با وقوع ظلم میان ایشان و غلبه بعضى بر بعضى است.

2-و نیز حضرت باقر علیه السلام فرمود: که در کتاب رسول خدا صلی الله علیه و آله یافتیم (نوشته بود): هر گاه پس از من زنا پدیدار شود مرگ ناگهانى فراوان گردد، و هر گاه از پیمانه و ترازو کم شود، خداوند آنان را به قحطى و کمى (خوار و بار و سایر وسائل زندگى) مأخوذ دارد، و هر گاه از دادن زکاة دریغ کنند، زمین برکات خود را از زراعت و میوه‏ ها و معادن همه آنها (از آنان) دریغ کند، و هر گاه در احکام بناحق حکم کنند همکارى در ستم و عدوان کنند (و به ستم همدیگر دچار شوند) و چون پیمان‏ شکنى کنند خداوند دشمنشان را بر آنان مسلط کند، و چون قطع رحم کنند خداوند اموال (و ثروت ها) را در دست اشرار قرار دهد، و چون امر به معروف و نهى از منکر نکنند و پیروى از نیکان اهل بیت من ننمایند خداوند اشرار آنان را بر ایشان مسلط گرداند، پس نیکان آنها دعا کنند و مستجاب نشود.

توضیح‏

- مجلسى (ره) گوید: اینکه قطع رحم سبب- افتادن اموال در دست اشرار است به تجربه رسیده و براى آن اسبابى نهانى و ظاهرى است، و عمده اسباب نهانى آن قطع لطف خداوند از ایشان است و از جمله اسباب ظاهرى آن اینست که آنها در جلوگیرى از ستم همکارى نکنند پس اشرار بر آنها چیره گردند.

و اموال آنها را بگیرند.[1]

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم

 

نام کتاب: أصول الکافی / ترجمه مصطفوى‏ ج‏4 ؛ ص81

نویسنده: کلینى، محمد بن یعقوب‏

مترجم: مصطفوى، سید جواد


[1] کلینى، محمد بن یعقوب، أصول الکافی / ترجمه مصطفوى - تهران، چاپ: اول، 1369 ش.

/ 0 نظر / 99 بازدید