شمایل مبارکه ی حضرت مهدی علیه السلام

همانا روایت شده که آن حضرت شبیه ترین مردم است به حضرت رسول (ص) در خَلق و خُلق.

شمایل او، شمایل آن حضرت است.آنچه جمع شده از روایات در شمایل آن حضرت، آن است که ، آن جناب ابیض است که سرخی به او آمیخته و گندم گون است ، که عارض شود آن را زردی از بیداری شب ، پیشانی نازنینش ، فراخ ، سفید و تابان است، ابروانش به هم پیوسته و بینی مبارکش ، باریک و دراز ، که در وسطش فی الجمله انحدابی دارد. نیکو صورت است. نور رخسارش چنان درخشان است ، که مستولی شده بر سیاهی محاسن شریف و سر مبارکش. گوشت صورت نازنینش ، کم است. بر روی [گونه] راستش خالی است، که پنداری ستاره ای ست درخشان. میان دندان هایش گشاده است.چشمانش سیاه و سرمه گون ، و در سرش علامتی ست. میان دو کتفش عریض است. در شکم و ساق ، مانند جدّش امیرالمومنین علیه السلام است.

و وارد شده:«حضرت مهدی علیه السلام، طاوس اهل بهشت است. چهره اش مانند ماه درخشنده است. بر بدن مبارکش جامه هاست از نور.»

بر آن جناب جامه های قدسیّه و خلعت های نورانیّه ی ربّانیه است، که متلألأ است به شعاع انوار فیض و فضل حضرت احدیت.

در لطافت و رنگ ، چون گل بابونه و ارغوانی است که شبنم بر آن نشسته. شدت سرخی اش را هوا شکسته. قدّش چون شاخه ی بان(درخت بیدمشک) یا ساقه ی ریحان؛ نه دراز بی اندازه و نه کوتاه بر زمین چسبیده ، قامتش معتدل و سر مبارکش مدَوَّر، بر روی راستش خالی است که پنداری ریزه ی مشکی است که بر زمین عنبرین ریخته ، هیئت نیک خوشی داشت ، که هیچ چشمی هیأتی به آن اعتدال و تناسب ندیده! صلی الله علیه و علی ابائه طاهرین.

منبع:منتهی الآمال ج 2 ص 509

مولف:ثقة المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی (ره)

/ 0 نظر / 3 بازدید