تابوت جهنم

( به نقل از سلمان فارسی)«....علی علیه السلام فرمود:«جز یک مطلب چیزی نمی گویم. شما را بخدا یادآور می شوم ای چهار نفر، - که منظور حضرت من و ابوذر و زبیر و مقداد بود - ، من از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود:{صندوقی از آتش وجود دارد که در آن دوازده نفرند ، شش نفر از اولین و شش نفر از آخرین.(منظور از اولین و آخرین، امّت های اول روزگار و امّت های آخر روزگارند.) (آن صندوق) در چاهی در قعر جهنم در صندوق قفل شده ی دیگری است. بر در آن چاه صخره ای است که هرگاه خداوند بخواهد جهنم را شعله ور نماید آن صخره را از در آن چاه بر می دارد و جهنم از شعله و حرارت آن چاه شعله ور می شود.»}

علی علیه السلام فرمود:«شما شاهد بودید که از پیامبر صلی الله علیه و آله درباره ی آنان و «اولین» سوال کردم ، فرمود:{امّا «اولین» عبارتند از: فرزند آدم که برادرش (هابیل) را کشت و فرعون فرعون ها و آن کسی که با ابراهیم علیه السلام درباره ی خداوند به منازعه پرداخت(نمرود) ، و دو نفر از بنی اسرائیل که کتابشان را تحریف کردند و سنّتشان را تغییر دادند ، یکی از آنان کسی بود که یهودیان را یهودی نمود و دیگری نصاری را نصرانی کرد. و ابلیس ششم آنان است.( در بعضی نسخه ها به جای ابلیس، پی کننده ی شتر صالح علیه السلام و قاتل حضرت یحیی علیه السلام ذکر شده است.) و امّا آخرین عبارتند از دجّال و این پنج نفر اصحاب صحیفه و نوشته و جبت و طاغوتی که بر سر آن با هم عهد بسته اند و بر عداوت تو – ای برادرم – هم پیمان شده اند و بعد از من بر علیه تو متحد می شوند.این و این ، که پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را برای ما نام برد و بر شمرد.»}

سلمان می گوید ما گفتیم:«راست گفتی ، ما شهادت می دهیم که این مطلب را از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدیم.»

منبع:اسرار آل محمد علیهم السلام ص 241-242

مولف: سلیم بن قیس هلالی 

/ 0 نظر / 6 بازدید