توصیف حضرت محمد صلی الله علیه و آله از کلام خداوند متعال

لعنت خدا بر کسانی که به تازگی و مجدداً به پیامبر ما صلی الله علیه و آله اهانت کرده اند. 

محمد بن منکدر از پدرش از جدّش نقل کرده است: وقتی«سید» و «عاقب» دو اسقف «نجران» در یک گروه سواره هفتاد نفره نزد پیامبر صلی الله علیه و آله می رفتند، من با آنها بودم. آنگاه که «کزز» ، مسئول هزینه های آنها ، در حال حرکت بود ، ناگهان قاطرش لغزید و وی گفت:«بدبخت است کسی که نزد او می روی.» مقصودش پیامبر صلی الله علیه و آله بود.

دوست او «عاقب» به او گفت:«تو بدبخت و شکست خورده هستی.»     گفت:«چرا و به چه دلیل؟»

گفت:«چون تو ، پیامبر امّی ، احمد صلی الله علیه و آله را بدبخت نامیدی.»

گفت:«تو از کجا می دانی؟»

گفت:«مگر در باب چهارم وحی نخوانده ای که(خداوند)به مسیح می گوید:"به بنی اسرائیل بگو چقدر نادان هستید! خودتان را با عطر خوشبو می کنید تا به وسیله ی آن در بین اهل دنیا و خانواده ی خودتان خوشبو باشید. در حالی که درون و باطن تان در نزد من است که مانند مُردار است."

"ای بنی اسرائیل! به پیامبر من ایمان بیاورید، آن فرستاده ی امّی که در آخر زمان دارای چهره ای نورانی، و شتر سرخ موی است. آن که نور، او را فرا گرفته است و دارای شخصیتی نیکو است و لباسی خشن بر تن دارد. از نظر من سَروَر گذشتگان است و گرامی ترین بازماندگان در نزد من؛ آن که به سنّت-های من پایبند است و در بهشت من جای دارد. او به خاطر من با دست خود با مشرکان به مبارزه می پردازد. پس بنی اسرائیل را به او بشارت بده و به آنها امر کن که او را گرامی بدارند و به یاری او بشتابند."

عیسی گفت:«بارالها! بارالها! کیست این بنده ی پاکی که قلبم او را دوست دارد ولی چشمم او را ندیده است؟»

گفت:"او از تو و تو از او هستی و او داماد خاندان تو است. تعداد بچه هایش کم است ، ولی زن های زیادی دارد. در جایی مهم در مکه، ساکن است.ابراهیم، نسل او را از زنی پربرکت به دنیا آورده است. و او هووی مادر تو در بهشت است."

" او جایگاه مهمی دارد ؛ چشمهایش می خوابد ولی قلبش بیدار است؛ هدیه را می       پذیرد ولی صدقه قبول نمی کند. او حوضی دارد از کرانه و چاه زمزم تا غروبگاه خورشید. دو چشمه از رحیق و تسنیم (شراب و آب گوارا) در آن جاری است."

"جام های شرابش به شمار ستارگان آسمان است. هرکس از آن جرعه ای بنوشد، هرگز تشنه نمی شود."

"به این دلیل من او را بر دیگر انبیا برتری داده ام که حرف و عمل و نهان و آشکارش یکی است."

"خوشا به حال او و خوشا به حال امّت او ، آنان که بر طبق آئین او زندگی می کنند و بر اساس سنّت او می میرند و به اهل بیت او گرایش دارند. آنها در امن و امان هستند و به آنها مومن هستند و اطمینان دارند و در خیر و برکت زندگی می کنند."

"او در زمان قحطی و خشک سالی ظهور می کند او مرا می خواند و آسمان، عزالی(در اینجامقصود باران است) خود رابر او نازل می کند. تا این که اثر برکات آن را در اطراف آن مشاهده می کند. من بر هر چیزی که او دست خود را بر آن می گذارد، خیر و برکت می دهم."

گفت:«خدایا اسمش را بگو!»

گفت:"بلی، او احمد است و محمد، فرستاده ی من برای همه ی این مردم. او در شأن و منزلت از همه به من نزدیک تر است و در شفاعت کردن از همه حاضر تر است."

"او مردم را به هرچه من دوست می دارم، امر می کند و از هرچه مرا خوشایند نیست، نهی می نماید."

روایت ادامه پیدا می کند که چون ما فقط مطلب توصیف خداوند متعال ازپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در نظر داشتیم تا همین جا کفایت می کنیم....

منبع:قرآن مبین همراه با تفسیر روایی البرهان

/ 0 نظر / 4 بازدید