اولین کسی که رجعت می کند کیست؟

امام صادق علیه السلام فرمود:«اولین کسی که دوباره به دنیا بر می گردد حسین بن علی علیه السلام و یاران او ، و یزید بن معاویه و یاران او هستند؛ سپس تک تک آنها را می کُشد.»

امام صادق علیه السلام فرمود:«اولین کسی که در رجعت باز می گردد، حسین بن علی علیه السلام است و چهل سال* در زمین می ماند تا این که به خاطر کهولت سن ، ابروهایش بر روی چشم هایش می ریزد.»

امام صادق علیه السلام فرمود:«اولین کسی که زمین شکافته می شود و به دنیا بر می گردد ، حسین بن علی علیه السلام است و رجعت یک امر عام نیست، بلکه مخصوص کسانی است ؛ تنها کسانی که کاملاً و صد در صد ایمان خالص دارند و یا کاملاً کافرند بر می گردند.»

منبع: قرآن مبین همراه با تفسیر البرهان

تفسیر آیه 4 تا 6 سوره اسراء

توضیح*: در اینکه اولین شخصی که به دنیا رجعت خواهند کرد ایشان خواهند بود اختلافی نیست و حضرت حسین بن علی علیه السلام نخستین شخص رجعت کننده به دنیا خواهند بود اما در اینکه امام حسین علیه السلام در زمان رجعت چند سال حکومت خواهند کرد روایات مختلفی وجود دارد... 

/ 0 نظر / 57 بازدید