امام حسین علیه السلام از نگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

🔻آنچه را که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) درباره امام حسین (علیه السلام) فرمودند؛


🍃#حسین در آسمانها بزرگتر است تا در زمین


🍃#حسین از من است


🍃#حسین فرزند من


🍃#حسین امام مسلمانان است


🍃#حسین مولای مومنان است


🍃#حسین جانشین پروردگار عالمیان است


🍃#حسین فریادرس استغاثه کنندگان است


🍃#حسین پناه پناهجویان است


🍃#حسین حجت خدا است


🍃#حسین باب نجات امت است


🍃#حسین سید جوانان اهل بهشت است


🍃#حسین فرمانش فرمان من است


🍃#حسین اطاعتش اطاعت از من است


🍃#حسین چراغ هدایت است


🍃#حسین کشتی نجات است


🍃#حسین در سینه های مومنان معرفتی نهفته است


🍃#حسین حرارتی در دل و قلب مومن است و تا ابد خاموش نشدنی است


🍃