دجّال کیست؟

همانطور که می دانیم یکی از نشانه هایی که قبل از ظهور امام زمان (عج) اتفاق می افتد,خروج دجال است.

اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علیه السلام پرسید: یا امیرالمومنین , دجال کیست؟

حضرت فرمود: شقی کسی است که او را تصدیق کند و سعادتمند کسی است که او را تکذیب کند . از شهر اصفهان محله ی یهودی نشین بلند می شود,چشم راست ندارد و چشم دیگرش در پیشانی اوست که مانند ستاره ی صبح می درخشد . در آن چشم پاره مانند گوشت که گویا با خون آمیخته شده است , می باشد و میان چشم او نوشته شده است«کافر» به گونه ای که همه آن را می توانند بخوانند.

وی به دریاها داخل می شود آفتاب با او حرکت می کند در پیش روی او کوهی از دود است پشت سر او کوه سفیدی دیده می شود که گمان می کنند نان است. در ایام قحطی و سختی و گرسنگی خروج می کند و به الاغی سفیدرنگ سوار است , زمین زیر پای او می پیچد و از جایی به جایی می رود به هیچ چشمه ی آبی نمی رسد مگر آن چشمه خشک شود و تا روز قیامت آب از آن بیرون نخواهد آمد. با صدای بلند فریاد می زند که همه ی جن و انس و شیاطین که در مشرق و مغرب عالم هستند صدای آن را می شنوند و می گوید: ای دوستان به سوی من بیایید که خدایی که عالم را آفریده است من هستم. شما انسان ها را من آفریده ام و تقدیر و هدایت عالم بدست من می باشد . من خدای اعلی شما می باشم.

حضرت علی فرمود: دشمن خدا دروغ می گوید. زیرا او یک چشمی است و غذا می خورد و در کوچه و خیابان راه می رود و خدا این گونه نیست. اکثر پیروان دجال , فرزندان زنا و و زنان طناز می باشند و خدا او را به دست کسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می خواند(حضرت مهدی عج) , سه ساعت بعد از طلوع خورشید روز جمعه او را می کشد.

منبع: وقت ظهور ص 89 و 90

/ 0 نظر / 4 بازدید