سوره درمانی

-امام صادق علیه السلام فرمود:«برای هرکس کار دشواری پیش آید سوره ی هود را سیزده مرتبه بخواند ، مهم او کفایت شود.»

-اگر کسی سوره ی نصر را هر روز 41 بار بخواند از عالم غیب فتح و گشایشی برای او خواهد شد.»

بحرالغرائب 209

-امام صادق علیه السلام:«سوره ی مبارکه ی همزه را جهت دفع سخن بدگویان 21 مرتبه بخواند.»

ختوم و اذکار 

-هر کس با ایمان سوره زخرف را بنویسد و به آب بشوید و به زن بدزبان دهند ، شیرین زبان و خوش کردار گردد.»

خواص آیات قرآن کریم 148


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم

/ 0 نظر / 112 بازدید