عذاب شمر لعین در برزخ

علامه امینی نقل می کند: مدت ها فکر می کردم که خداوند چگونه «شمر» را عذاب می کند؟ و جزای تشنه لبی و جگر سوختگی امام حسین(ع) را چگونه به او می دهد؟

شب هنگام در خواب دیدم آقا امیرالمومنین (ع) در مکانی خوش آب و هوا روی صندلی نشسته و من هم خدمت آن جناب ایستاده ام. دو کوزه نزد ایشان بود . فرمود: این کوزه ها را بردارو برو از آنجا آب بیاورو اشاره به محلی فرمودکه بسیار باطراوت بود. استخری پر از آب و درختانی بسیار شاداب در اطراف آن بود که صفا و شادابی آن محیط و گیاهان قابل توصیف نیست. کوزه ها را برداشته و رو به آن محل نهادم آنها را پر از آب نموده حرکت کردم تا به خدمت آقا امیرالمومنین علی (ع) بازگردم. ناگهان متوجه شدم هوا رو به گرمی نهاد و هرلحظه گرمی هوا و سوزندگی صحرا بیشتر می شد. دیدم از دور کسی به طرف من می آید و هرچه او به من نزدیکتر می شد هوا گرمتر می گردد. گویی همه ی این حرارت آتش از اوست. در خواب به من الهام شد که او شمر, قاتل امام حسین(ع) است.وقتی به من رسید هوا به قدری گرم و سوزان شد که احساس کردم که دیگر قابل تحمل نیست. آن ملعون هم از شدت تشنگی به هلاکت نزدیک شده بود. رو به من نمود که از من آب بگیرد من مانع شدم و گفتم: اگر هلاک هم شوم نمی گذارم از این آب قطره ای بنوشد. حمله ی شدیدی به من کرد و من ممانعت کردم. دیدم اکنون کوزه ها را از دست من می گیرد , آنها را به هم کوبیدم کوزه ها شکسته شد و آب آنها به زمین ریخت. چنان آب کوزه ها بخار شد که گویی قطره ی آبی در آنها نبوده است. او که از من ناامید شد رو به استخر نهاد . من بی اندازه غمگین و مضطرب شدم که مبادا آن ملعون از آب استخر بیاشامد و سیراب گردد. به محض رسیدن او به استخر چنان آن آب ناپدید گردید که گویی سال هاست یک قطره آب هم در آن نبوده است. و درختان هم خشک شده بودند. او از استخر مایوس شد و از همان راه که آمده بود بازگشت. هرچه دورتر می شد هوا به صافی و شادابی و درختان و آب استخر به طراوت اول بازگشتند.

به حضور حضرت علی(ع) شرفیاب شدم . فرمودند: خداوند متعال اینچنین آن ملعون را جزا و عقاب می دهد . اگر یک قطره آب آن استخر را می نوشید از هر زهری تلخ تر و از هر عذابی برای او دردناک تر بود. بعد از این فرمایش حضرت از خواب بیدار شدم.

منبع: داستانهایی از قهر خدا

/ 0 نظر / 37 بازدید