/ 1 نظر / 4 بازدید
زرناز

. . . . . . . پیام جمعه . . . . . . . جمعـه يعنـى ، يـك غـزل دلــواپسى جمعـه يعـنى ، گريه هاى بى كسى جمعـه يعـنى ، روح ِ سبــز ِ انتــظار جمعـه يعنـى ، لحـظه هـاى بیـقــرار بـى قـــرار ِ بـى قــراري هــاى آب جمعـه يعنـى ، انتــظار ِ... آفـتــاب جمعه يعنى ندبه اى در هجر ِدوست جمعه خود نـدبـه گـر ِديدار ِ اوست جمعـه يعـنى لالـه ها دل خون شوند از غـم ِ او ، بيــدهـا مجنـون شـوند جمعه يعنى ، يـك كــويــر ِ بى قـرار از عطـش سـرخ و دلـش در انتـظار انتــظار ِ قـطــره ی بـــاران ِ عشـق تا فـرو شـويد ، غـم ِ هجـران ِعشـق جمعـه يعـنى ، بـغض ِبى رنـگ ِغـزل هـق هـق ِ بــارانى ِ چنــگ ِ غــزل [گل]اللهم عجل لولیک الفرج[گل]