جمله ای از خصایص حضرت صاحب الزمان(صلوات الله علیه)-بخش هفتم

-سی و چهارم:فرو گرفتن سلطنت آن حضرت، تمام زمین را از مشرق تا مغرب، برّ و بحر، معموره و خراب و کوه و دشت. نماند جایی که حُکمش جاری و امرش نافذ نشود.اخبار در این معنی متواتر است:«و له اسلم من فی السموات و الارض طوعا و کرهاً.»

-سی و پنجم:پر شدن تمام روی زمین از عدل و داد؛ چنان که در کمتر خبر الهی یا نبوی ، خاصّی یا عامّی ذکری از حضرت مهدی علیه السلام شده که بشارت و این منقبت برای آن جناب در آن مذکور نباشد.

-سی و ششم:حُکم فرمودن آن حضرت در میان مردم، به علم امامت و نخواستن بیّنه و شاهد از احدی ، مثل حُکم داود و سلیمان علیهما السلام.

-سی و هفتم:آوردن احکام مخصوصه، که تا عهد آن حضرت ظاهر و اجرا نشده بود؛ مثل آنکه پیرِ زانی(پیرِ زناکار) و مانع الزکوة( کسی که زکات نمی دهد)، را می کُشد و میراث دهد برادر را از برادرش در عالَم ذرّ(یعنی: هر دو نفر که در آنجا در میانشان عقد اخوّت بسته شده در اینجا از یکدیگر میراث می برند.)شیخ طبرسی روایت کرده:آن جناب می کُشد مرد بیست ساله را، که علم دین ، احکام و مسائل خود را نیاموخته باشد.

-سی و هشتم:بیرون آمدن تمام مراتب علوم.چنانچه قطب راوندی در خرایج از جناب صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:«علم، بیست و هفت حرف است.پس جمیعِ آنچه پیغمبران آوردند، دو حرف بود. نشناختند مردم تا امروز ، غیر از این دو حرف  را.پس هرگاه خروج کرد قائم ما علیه السلام، بیرون آورد بیست و پنج حرف را.پس پراکنده می کند آنها را در میان مردم، و ضمّ می نماید به آن ، دو حرف دیگر را ، تا آنکه منتشر می فرماید تمام بیست و هفت حرف را.

-سی و نهم:آوردن شمشیرهای سمائی ، برای انصار و اصحاب آن حضرت.

-چهلم:اطاعت حیوانات، انصار آن حضرت را.

ادامه دارد....

منبع:منتهی الآمال ص 514 و 515

مولف:ثقة المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی(ره)

/ 0 نظر / 4 بازدید