حُسن‏ ظن به خداى عز و جل‏

شرح‏

- حُسن ظن به معنى خوشبینى و گمان نیک است در برابر سوء ظن که به معنى بد بینى و بدگمانى است، خداوند متعال براى تحریک نور امید در دل بندگان به آنها تذکر می دهد که به من حُسن ظن داشته باشید یعنى چون توبه و استغفار می کنید، دعا و مسألت می نمائید، بر من توکل و اعتماد می کنید، بدانید که چون مقرون به شرائط باشد، حاجت شما اجابت شود و اگر مأیوس و بدگمان باشید، گناه کبیره ‏اى مرتکب شده ‏اید، زیرا در صحت علم وجود و حکمت خدا خدشه کرده ‏اید.

1-رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: خداى تبارک و تعالى فرماید: آنها که براى ثواب من‏ عملى می کنند، نباید به اعمالى که انجام می دهند تکیه کنند، زیرا ایشان اگر در تمام عمر خویش کوشش کنند و در راه عبادتم خود را به زحمت اندازند، باز مقصر باشند و در عبادت خود به کنه بندگیم نرسند نسبت به آنچه از من طلب می کنند، که کرامت و نعمت در بهشت و رفعت به درجات عالى در جوارم باشد، ولى تنها به رحمتم باید اعتماد کنند و به فضلم امیدوار باشند و به حسن ظن به من اطمینان کنند. آنگاه است که رحمتم ایشان را دریابد و رضوانم به آنها برسد، و آمرزشم بر آنها لباس گذشت پوشاند، زیرا من خداى رحمان و رحیمم و بدین نامیده شده ‏ام.

2-امام باقر علیه السّلام فرمود: در کتاب على علیه السّلام دیدیم که رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله بالاى منبر خویش فرموده: سوگند به خدائى که جز او شایسته پرستشى نیست، به هیچ مؤمنى هرگز خیر دنیا و آخرت داده نشد، جز به سبب خوشبینی اش به خدا و امیدواریش به او و حُسن خلقش و باز ایستادن از غیبت مؤمنین و به خدائى که جز او شایان پرستشى نیست، خدا هیچ مؤمنى را بعد از توبه و استغفار عذاب نکند، مگر به سبب بدگمانیش به خدا و کوتاهى کردن نسبت به امیدوارى به او و بدخلقیش و غیبت نمودنش مؤمنین را، و به خدائى که جز او شایان پرستشى نیست، گمان هیچ بنده‏ اى نسبت به خدا نیکو نشود، جز اینکه خدا همراه گمان بنده مؤمن خود باشد (هر گونه به او گمان برد، خدا با او رفتار کند) زیرا خدا کریم است و همه خیرات به دست اوست، او حیا می کند از اینکه بنده مؤمنش بدو گمان نیک برد و او خلاف گمان و امید بنده رفتار کند، پس به خدا خوشبین باشید و به سویش رغبت کنید.

3-امام رضا علیه السّلام فرمود: به خدا خوش گمان باشید. زیرا خداى عز و جل می فرماید: من نزد گمان بنده مؤمن خویشم، اگر گمان او خوبست، رفتار من خوب و اگر بد است، رفتار من هم بد باشد.

4-سفیان بن عیینه گوید: شنیدم امام صادق علیه السّلام فرمود: حُسن ظن به خدا اینست که: به غیر خدا امیدوار نباشى و جز از گناهت نترسى.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم

 

نام کتاب: أصول الکافی / ترجمه مصطفوى‏ ج‏3 ؛ ص114

نویسنده: کلینى، محمد بن یعقوب‏

مترجم: مصطفوى، سید جواد

جامع الاحادیث

/ 0 نظر / 103 بازدید