کاخ سفید در نبرد آخرالزمان

از برخی احادیث استفاده می شود که دامنه ی جنگ آخرالزمان به آمریکا نیز خواهد کشید و دامان این نبرد دامان آنان را نیز خواهد سوزاند.

مسلم بن حجاج نیشابوری در صحیح خود از عامر بن سعد نقل می کند: من طی نامه ای که به وسیله ی غلام خود نافع بن جابر بن سمره ارسال نمودم، از وی خواستم که یک مطلب مهم و حساس را که خودش به طور مستقیم و بدون واسطه از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده است، در اختیار من بگذارد.

عامر بن سعد می گوید:جابر بن سمره در پاسخ درخواست من از نقل حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین نوشت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود:«آئین اسلام تا قیامت پایدار خواهد بود تا اینکه دوازده خلیفه بر شما مسلمانان حکومت کنند. و نیز از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که این جمله را نیز اضافه نمود که گروه اندکی از مسلمانان کاخ سفید را فتح خواهند کرد، کاخی که نموداری از کاخ کسری یا خاندان کسری است.»صحیح مسلم، کتاب الامارة حدیث 1822

از این حدیث نکاتی استفاده می شود که به برخی از آنها اشاره می شود:

الف) این کاخ علاوه بر اینکه به نام و عنوان «أبیض» معرفی شده است، اوصاف و علل سقوط آن نیز با تشبیه کردن به کاخ کسری بیان گردیده است.

یعنی همانگونه که کاخ کسری(یا کاخ خاندان کسری، تردید از ناقل حدیث است) روزی مرکز قدرت و ثروت و تسلط بر طبقات مستضعف بود و در اول اسلام به وسیله ی مسلمانان سقوط کرد، «کاخ سفید» نیز که دارای همان اوصاف و کانون شرّ و شیطنت و ظلم و ستم در سرتاسر جهان است در آینده به دست گروهی از مسلمانان سقوط خواهد کرد.

ب)در متن حدیث تعبیر به «یفتتحون» شده است. و تفاوتی که میان واژه ی فتح و افتتاح وجود دارد بر ادیبان و سخنوران مخفی نیست، که هر فتحی مستلزم زحمت و تلاش است و تحمل رنج و مشقت را می طلبد. ولی افتتاح دارای مفهومی عامی است که ممکن است بدون تحمل رنج و زحمت به دست آید.

منبع:آرماگدون –نبرد نهایی در آخرالزمان

مولف:محمد لک علی آبادی 

/ 0 نظر / 3 بازدید