چند حدیث گهربار از امیرالمومنین علیه السلام

حضرت علی علیه السلام:

-«نیکویی به پدر و مادر بزرگترین فریضه است.»

-«ایثار، شریف ترین نیکوکاری است.»

-«از لوازم پارسائی، پاکدامنی از گناهان است.»

-«مرگ، درو کننده ی آرزو است.»

-«رسم بزرگان نیست که انعام و بخشش را به تأخیر اندازند.»

-«آخرت، سرای رستگاری نیک بختان است.»

-«بهترین یاران و همراهان کسی است که انسان را بر اطاعت حق یاری دهد.»

-«ادب برترین حسب انسان است.»

-«آزار کردن خشم به بار آرد.»

-«محبوب ترین بندگان در پیشگاه خدای تعالی کسی است که به پیامبرش اقتدا کند و اثر او را دنبال کند.»

-«غرور ثروتمند و توانگری، سرکشی و سرمستی به بار آورد.»

-«کار زیبا، خبر از پاکی ریشه و نژاد می دهد.»

منبع:غرر الحکم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید