یا صاحب الزمان میلاد پدر گرامیتان بر شما مبارک باد

سـعـد بـن عـبـداللّه از جماعتى از بنى هاشم که یکى از آنها حسن بن حسن افطس است روایت میکند که گویند: روز وفات محمد بن على بن محمد (پسر بزرگتر امام هادى علیه السلام ) در مـنـزل حـضـرت ابـوالحـسـن بـودنـد و او را تـعـزیـت مـیـگـفـتـنـد، در صـحـن مـنـزل بـراى حـضـرت فراشى گسترده و مردم گردش نشسته بودند، که غیر از خادمان و مردم متفرقه ، در حدود یکصد و پنجاه تن از خاندان ابوطالب و بنى هاشم و قریش بودند ناگاه حضرت پسرش حسن بن على را که با گریبان چاک زده آمد و در دست راستش ایستاد و مـا او را نـمیشناختیم ، بعد از مدتى امام هادى علیه السلام به او متوجه شد و فرمود: پسر جان ! خداى عزوجل را شکر کن که درباره تو امرى پدید آورد. جوان گریست و خدا را شکر کـرد و انـا لله و انـا الیـه راجـعـون گـفـت و فـرمـود: (((سـتـایش خداى را که پروردگار جـهـانـیـانـست و من از خدا تمامیت نعمتش را نسبت به خود از ناحیه شما میخواهم و انا لله و انا الیـه راجعون ))) ما پرسیدیم او کیست ؟ گفتند او حسن پسر امام هادى علیهما السلام است و او در آنـوقـت بـنـظـر مـا 20 سـال یـا انـدکـى زیـادتر داشت ، در آنروز ما او را شناختیم و فهمیدیم که امام هادى علیه السلام بامامت و جانشینى او اشاره فرمود.

اصول کافی جلد 2 صفحه 115 روایت 8

اثر : ثقه الاسلام کلینی

***************************

احادیثی گهربار از امام حسن عسکری علیه السلام

-«جدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند.»

-«هرکه به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.»

-«"بسم الله الرحمن الرحیم" به اسم اعظم خدا ، از سیاهی چشم به سفیدی اش نزدیکتر است.»

-«از جمله تواضع و فروتنی، سلام بر هر کسی است که بر او می گذری، و نشستن در پایین مجلس است.»

-«خنده ی بیجا از نادانی است.»

-«دوست نادان مایه ی رنج است.»

-«خشم و غضب کلید هرگونه شرّ و بدی است.»

/ 0 نظر / 6 بازدید