نشانه های آخرالزمان از کلام پیامبر اکرم (ص)- بخش پایانی

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:«.... آری! ای سلمان! قسم به کسی که جانم در دست اوست قطعاً چنین اموری اتفاق خواهد افتاد. ای سلمان! در آن دوره زنان آوازه خوان و دستگاه های موسیقی ظهور خواهند کرد و بدترین افراد امّتم به حکومت بر مردم خواهند رسید.»

سلمان بار دیگر سوال کرد که:« آیا این امر اتفاق خواهد افتاد؟»

 رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ داد:«آری! ای سلمان! قسم به کسی که جانم در دست اوست! چنین اموری اتفاق خواهد افتاد. در آن دوره ثروتمندان امّتم برای گردش و افراد متوسط امّتم برای تجارت و فقیران امّتم برای ریا و کسب شهرت به حج خواهند رفت و گروه هایی قرآن را برای هدفی غیر از خداوند یاد خواهند گرفت و آن را وسیله ای برای آواز خواندن قرار خواهند داد. برخی نیز با هدفی غیر از رضایت پروردگار به فراگیری احکام دین خواهند پرداخت. فرزندان زنا فراوان خواهند شد. مردم قرآن را به وسیله ی آواز خواندن تبدیل و بر دنیا پرستی ازدحام خواهند کرد.»

سلمان بار دیگر درباره ی وقوع چنین اموری در آخر الزمان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد.

آن حضرت نیز در پاسخ فرمود:«آری!قسم به کسی که جانم در دست اوست! ای سلمان! حرمت ها شکسته و گناهان ، فراوان خواهند شد. اشرار بر افراد نیک سیرت حکومت خواهند کرد. دروغ رواج خواهد یافت. لجاجت و فقر جامعه را فرا خواهد گرفت. مردم به وسیله ی لباس و پوشش بر یکدیگر فخر فروشی خواهند کرد. در ان دوره باران های نابهنگام خواهد بارید. مردم به ساز کوبه (نوعی طبل) و سایر آلات موسیقی علاقمند و از امر به معروف و نهی از منکر بیزار خواهند شد. به طوری که در آخرالزمان فرد مومن از کنیزان، کم ارزش تر خواهد بود. این در حالی است که قاریان و عبادت کنندگان یکدیگر را مورد سرزنش قرار خواهند داد. در ملکوت آسمان ها و زمین چنین افرادی به عنوان نجس و پلید مورد خطاب قرار خواهند گرفت.»

سلمان بار دیگر درباره ی وقوع چنین اموری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد.

آن حضرت نیز سوگند یاد کرد که چنین اموری اتفاق خواهد افتاد. آن گاه فرمود:«ای سلمان! در آن دوره فرد ثروتمند فقط از نیازمندان خواهد ترسید. به طوری که فرد گدا در طول هفته به سوی مردم دست نیاز دراز خواهد کرد، اما هیچ کس به او کمک نخواهد کرد.»

سلمان بار دیگر درباره ی وقوع چنین اموری از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد.

آن حضرت نیز سوگند یاد کرد که چنین اموری اتفاق خواهد افتاد. سپس فرمود:«ای سلمان! در آن زمان رویبضه (افراد عاجز و ناتوان) به سخن در خواهد آمد.»

سلمان عرض کرد:«ای رسول خدا! رویبضه کیست؟»

حضرت پاسخ داد:«کسانی که نمی توانستند سخن بگویند، به اظهار نظر درباره ی امور عامه خواهند پرداخت. پس از مدتی از زمین صدایی برخواهد خاست. مردم هر منطقه ای گمان می کنند که فقط در آن سرزمین، صدا برخاسته است. پس از آن زمانی سپری خواهد شد تا اینکه زمین پاره های جگرش را برایشان بیرون خواهد انداخت.» سپس فرمود:«طلا و نقره.»

آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به ستون ها اشاره کرد و در ادامه فرمود:«بدین ترتیب طلا و نقره هایی به این حجم از زمین خارج خواهد شد. اما در آن روز طلا و نقره هیچ سودی نخواهند داشت. پس این است معنای این آیه شریفه که خداوند متعال فرمود:«فقد جاء اشراطها.»سوره محمد. آیه 18

منابع:

-تفسیر قمی ج 2 ص 279

-قرآن مبین همراه با تفسیر روایی البرهان ((تفسیرآیه 18 سوره محمد (ص) ))

/ 0 نظر / 3 بازدید