در هجران صاحب الزمان علیه السلام

الا ای منجی عالم که بردی دین و ایمان را

بیا و از سر احسان تمام کن شام هجران را


نبینم روی ماهت را بهشت من را چه کار آید

بهشتم آن زمانی هست که بینم روی جانان را


در این شبهای ظلمانی که من غرق گناهانم

خــــــدایا چاره ای کن تا ببینم ماه تابان را


دلم از شوق وصل او به سینه می زند هر دم

به دیدار گل نرگس تمام کن بر من احسان را


اگر شرط است بمیرم تا ببینم روی مهدی را

خداوندا چه بهتر که بگیری زودتر این جان را


در این ماهی که مهمانم به درگاه تو ای خالق

اجابت کن دعایم را مَران از خود تو مهمان را

/ 0 نظر / 3 بازدید