دیدار حضرت محمد(ص) در شب معراج از جهنم بخش 4

کیفر مرد شراب ساز

و مردی را دیدم که سفره ای از آتش در دست داشت که در آن میوه هایی جهنمی بود و او از آن میوه ها می خورد و از آب جوشان آن می نوشید  و هنگامی که می خورد و می نوشید , روده هایش قطعه قطعه می شدند.

پس گفتم: ای جبرییل این کیست؟

گفت: این شراب ساز است. شراب می سازد و به مردم می دهد.

کیفر قاتل انسان بی گناه

و مردی را دیدم که از پاهایش آویزان شده و ملکی با او بود که شمشیری از آتش در دست داشت و او را با آن قطعه قطعه می کرد و هنگامی که آن مرد کاملا قطعه قطعه شد و تمام گشت به حالت اولش در آمد و حال او چنین است تا روز قیامت.

پس گفتم: ای جبرییل این کیست؟

گفت: این قاتل انسان بی گناه است.

کیفر قاضیی که به حق حکم نمی کند

و مردی را دیدم که چهره اش در پشت گردنش بود و ملکی همراه او بود که در یک دست ماری و در دست دیگرش شمشیری داشت.و او را با شمشیر می زد و قطعه قطعه می کرد و بعد آن مرد زنده می شد , در این هنگام آن مار می آمد و او را می بلعید و سپس آن مار او را به بیرون می انداخت و به زغالی سیاه تبدیل می شد و حال او چنین بود.

پس گفتم: ای جبرییل او چه کاری انجام می داد؟

گفت: این شخص قاضی بود و بین مسلمانان قضاوت می نمود ولی بین آنان به حق حکم نمی کرد.

کیفر کسی که به امانت و ودیعه اش خیانت می کند

و شخصی را دیدم که طبقی از آتش روی سر داشت و ملکی همراه او بود که به او ندا می داد: این سزای کسی است که به امانت و ودیعه اش خیانت می کند.

ادامه دارد...

منبع: معراج حضرت محمد (ص) ص 40 و 41 و 45

/ 2 نظر / 8 بازدید
عاشقان مهدی

سلام دوست عزیز از اینکه بهم سرزدی ممنون واقعا مطالب آموزنده ای باعث میشه کمی به اعمالمون فکر کنیم[گل][لبخند]