آخرالزّمان از دید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله- بخش اول

روزگاری خواهد آمد که دین خدا تکّه تکّه خواهد شد. سنّت من در نزد آنان بدعت و بدعت در نزد آنان سنّت باشد، شخصیت های بزرگ در نزد آنها حیله گر خوانده می شوند و اشخاص حیله گر در نزد مردم، با شخصیت و وزین خوانده شوند.

مومن در نزد آنان حقیر و بی مقدار می شود و فاسق به پیش آنها محترم و ارجمند باشد، کودکانشان پلید و گستاخ و بی ادب و زنانشان بی باک و بی شرم و بی حیا شوند، پناه بردن به آنها خواری و اعتماد به آنان ذلّت و درخواست چیزی از آنها نمودن، جامه ی درویشی به تن کردن و مایه ی بیچارگی و ننگ است. در آن هنگام خداوند ، آنان را از باران به هنگام، محروم سازد و در وقت نامناسب ، برآنها ببارد......

نرم افزار آخرالزمان و ظهور –مخصوص موبایل

/ 0 نظر / 3 بازدید