چند سخن از پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم‏

[39] ابو الصباح مى ‏گوید: سخنى شنیدم که از پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم و از على و از ابن مسعود نقل مى ‏شده و من آن را بر امام صادق علیه السّلام عرضه داشتم.

آن حضرت علیه السّلام فرمود: این سخن پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم است و من آن را مى‏ شناسم.

فرمود: پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرموده است:

نگون بخت کسى است که در شکم مادرش نگون بخت باشد و نیکبخت آن است که از دیگرى پند پذیرد، زیرک‏ترین زیرک‏ ها، شخص پرهیزکار است و احمق ‏ترین احمق‏ ها، شخص تبهکار، و بدترین نقل، نقل سخن دروغ است، و بدترین امور آن است که بدعت‏ شود، و بدترین کورى‏ ها کورى دل است، و سخت ‏ترین پشیمانى پشیمانى روز قیامت است، و بزرگترین خطا نزد خدا زبان دروغ پرداز است، و بدترین کسب، کسب ربا و بدترین خوردن، خوردن مال یتیم، و بهترین زیور مرد، به راه راست رفتن است از روى ایمان، و کامل‏ ترین آزادى، استوارى و به جا بودن انجام کارهاست، و هر که شهرت طلب باشد و کارى را براى آن به جاى آورد، خداوند دروغ او را به گوش همگنان رساند، و هر که دنیا را دوست بدارد از آن درماند، و هر که آزمون را درک کند بر آن شکیبایى ورزد، و هر که آن را نشناسد به سختى گرفتار آید. شکّ و تردید، کفر است، و هر که استکبار ورزد خداوند او را پست گرداند، و هر که از شیطان فرمان برد خدا را سرکشى کرده است، و هر که خدا را سرکشى کند خداوند او را عذاب کند، و هر که خدا را سپاس بگزارد خداوند بر نعمت او بیفزاید، و هر که بر مصیبت شکیب ورزد خداوند یاریش رساند، و هر که بر خداى توکّل جوید پس همو وى را بسنده باشد. براى به دست آوردن خشنودى هیچ کس خداى را به خشم نیاورید، و به هیچ یک از خلایقش نزدیکى مجویید که از خدا دورى یابید.

همانا خداوند سبحان با هیچ یک از خلایقش پیوندى ندارد که بدو خیر رساند یا از او بدى را بگرداند مگر همان فرمان بردن از او و پیروى از آنچه خشنودى او در آن است.

و همانا فرمانبرى از خدا کامیابى براى هر چیزى است که خواسته شود و نجات از هر شرّى است که از آن پرهیز شود. همانا خداوند سبحان هر که را از او فرمان برد، حفظ کند و هر که را از او سرکشى کند حفظ نکند، و گریزنده از خدا گریز گاهى نیابد، و فرمان الهى نازل مى‏ گردد اگر چه خلایق را خوش نیابد، و زود است زمان آنچه قرار است بیاید. آنچه خدا خواهد شود و آنچه خدا نخواهد نشود، پس بر نیکى و تقوا همیارى کنید و بر گناه و تجاوز کمکى نکنید و از خدا بپرهیزید که او سخت کیفر است.[1]

 

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم

 

نام کتاب: بهشت کافى / ترجمه روضه کافى‏ ص115

نویسنده: کلینى، محمد بن یعقوب‏

مترجم: آژیر، حمید رض

جامع الاحادیث


[1] کلینى، محمد بن یعقوب، بهشت کافى / ترجمه روضه کافى - قم، چاپ: اول، 1381ش.

/ 0 نظر / 154 بازدید