یکی از قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام

در دوران قضاوت امیرالمومنین علیه السلام در یمن ، ایشان قضاوتی دیگر دارند و جریان از این قرار بود که زنی از روی شوخی و تفریح، زن دیگری را بر گردن خود سوار کرد. زنی دیگر از راه رسید، و آن زن را که دیگری بر دوشش نشسته بود را نیشگون گرفت. در اثر این کار آن زن از جا پرید و زنی که بر گردنش سوار بود به زمین افتاده و گردنش شکست و فوت نمود.

حکم امیرالمومنین علیه السلام در این باره اینچنین بود که: یک سوم پول خون آن زن را باید زن سومی که نشگون گرفته بپردازد و یک سوم آن را زن اولی که او را بر گردن خود سوار کرده بود بپردازد، و یک سوم پول خون او را هم به هدر داد، بخاطر اینکه آن زن گردن شکسته بیهوده و بدون دلیل به گردن آن دیگری سوار شده است، از این رو یک سوم پول خون به گردن خود اوست.

این جریان را به رسول خدا صلی الله علیه و آله اطلاع دادند، ایشان این قضاوت را نیز تائید فرمود و گواهی به درستی آن داد.

منبع:کیمیای عدالت (قضاوت های حضرت علی علیه السلام) ص 12

مولف:مهدی شاملوئی

/ 1 نظر / 4 بازدید