یک اندرز از امام‏ حسین‏ علیه السّلام‏

من شما را به تقواى الهى سفارش مى ‏کنم و از روزهاى او شما را بر حذر مى‏ دارم و پرچم‏ ها و نشانه ‏هایش را برایتان برافراشته مى‏ سازم. گویا آنچه ترسناک است با ورودى هولناک و فرودى ناشناخته و مزه ‏اى ناگوار در رسیده تا به جان هاى شما در آویزد و میان شما و عمل فاصله اندازد؛ پس در مدت عمر باقى مانده در سایه تندرستى خود چنان در انجام عمل نیک شتاب کنید که گویا ناگهان آن بر شما شبیخون خواهد زد و شما را از روى زمین به درون زمین خواهد کشاند و از فراز آن به پستى و از انس [آشنایان و دوستان‏] به وحشت تنهایى و جدایى و از آسایش و روشنایى به تاریکى و از فضاى گشاده به فضاى تنگ خواهد انداخت. آنجا که نه به دیدار خویشاوند روند، نه از بیمارى عیادت نمایند و نه به فریادگرى پاسخ گویند. خداوند ما و شما را بر هراس هاى آن روز یارى فرماید و ما و شما را از شکنجه آن نجات بخشد و براى ما و شما پاداش شایانش را شامل نماید.

اى بندگان خدا! اگر همین دنیا آخرین چشم‏ انداز شما و منزل نهایى ‏تان بود، ارزش آن را داشت که انسان غم‏ هاى خود را بزداید و آن را به بوته فراموشى سپارد و تلاش و کوشش خود را در راستاى رها سازى خویش از دست آن به کار گیرد ولى چگونه چنین باشد در حالى که پس از این جهان در گرو اعمال خویش است و براى رسیدگى به حسابش بازداشت خواهد شد. نه یاورى دارد که او را باز دارد و نه پشتیبانى دارد که از او حمایت نماید. در آن روز ایمان آوردن کارساز نباشد اگر در دنیا بى ‏ایمان بوده است یا با داشتن ایمان خیرى کسب نکرده است.

«بگو: منتظر باشید که ما هم منتظریم» [سوره انعام (6)، آیه 158].

شما را به تقواى الهى سفارش مى‏ کنم؛ زیرا خدا ضمانت داده که هر کس اهل تقوى باشد از وضعى که مورد پسندش نیست به وضع پسندیده و دلخواهش منتقل سازد «و از جایى که حسابش را نمى‏ کند، به او روزى رساند» [سوره طلاق (65)، آیه 3].

مبادا تو از کسانى باشى که بر گناهان بندگان خدا بیمناک است ولى از عقوبت گناه خویش آسوده خاطر! زیرا خداى تبارک و تعالى در باره بهشتش فریب نمى‏ خورد و دستیابى به آنچه نزد خداست جز به اطاعت از او- اگر خدا خواهد- امکان پذیر نیست.[1]

 

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم

 

نام کتاب: تحف العقول / ترجمه حسن زاده‏ ص417

نویسنده: ابن شعبه حرانى، حسن بن على‏

تاریخ وفات مؤلف: قرن 4

مترجم: حسن زاده، صادق‏


[1] ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول / ترجمه حسن زاده - قم، چاپ: اول، 1382ش.


/ 0 نظر / 112 بازدید