جمله ای از خصایص حضرت صاحب الزمان(صلوات الله علیه)-بخش سوم

-سیزدهم:ظهور آیات غریبه و علامات سماویّه و ارضیّه ، برای ظهور موفور السّرور آن حضرت، که برای تولد و ظهور هیچ حجتی نشده.بلکه در کافی روایت شده است از جناب صادق علیه السلام که آیات در آیه ی شریفه ی:[زود بنمائیم آنها را، آیات خود را در آفاق و اطراف و در تنهایشان؛ تا روشن شود ایشان را ، که آن حق است.] تفسیر فرمود به آیات و علامات قبل از ظهور آن حضرت و تبیین حق را به ظهور قائم علیه السلام. فرمود:«آن حق است از نزد خداوند عزّ و جلّ ، که می بینند آن را خَلق؛ و لابد است از خروج آن جناب.(یعنی آن جناب حتما ظهور می فرماید). آن آیات و علامات بسیار است؛ بلکه بعضی ذکر کردند که قریب به 400 است.

-چهاردهم:ندای آسمانی به اسم آن جناب ،مقارن ظهور.چنانچه در روایات بسیار وارد شده. علی بن ابراهیم در تفسیر آیه ی شریفه «واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب» از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:«منادی ندا می کند به اسم قائم و پدرش علیهم السلام. در غیبت نعمانی روایت شده است از جناب باقر علیه السلام که فرمود در خبری:«پس ندا می کند منادی از آسمان به اسم قائم علیه السلام. پس می شنود کسی که در مشرق است و کسی که در مغرب است.نمی ماند خوابیده ای، مگر آنکه بیدار می شود؛ نه ایستاده ای ،مگر آنکه می نشیند؛ و نه نشسته ای، مگر آنکه بر می خیزد از خوفِ آن صدا. » فرمود:«آن صدا از جبرئیل است ، در ماه رمضان ، در شب جمعه ی بیست و سوم.»

بر این مضمون ،اخبار بسیار بلکه متجاوز از حدّ تواتر است.در جمله ای از آنها آن را از محتویات شمردند.

-پانزدهم:افتادن افلاک از سِیر و کُند شدن حرکت آنها. چنانچه روایت کرده شیخ مفید از ابی بصیر از حضرت باقر علیه السلام ، در تفسیری طولانی در سیرو سلوک حضرت قائم علیه السلام ، تا آنکه فرمود:«پس درنگ می کند بر این سلطنت، هفت سال. مقدار هر سالی ، ده سال از این سال های شما. آن گاه احیا می کند خداوند، آنچه را که می خواهد.»

گفتم:«فدای تو شوم! چگونه طول می کشد سالها؟ فرمود:«امر می فرماید خداوند فلک را به درنگ کردن و قلّت حرکت. پس برای این طول می کشد روزها و سالها.»

گفتم:«ایشان می گویند اگر فلک تغییر پیدا کرد ،فاسد می شود(یعنی:عالَم).

فرمود:«این قول زنادقه است. اما مسلمین، پس راهی نیست برای ایشان به این سخن. حال آنکه خداوند ماه را شقّ نمود برای پیغمبر خود (ص) و آفتاب را برگرداند برای یوشع بن نون.  خبر داد به طول روز قیامت؛ و اینکه آن مثل هزار سال است از آنچه شما می شمرید.»

ادامه دارد....

منبع:منتهی الآمال ص 511 و 512

مولف:ثقة المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی(ره)

/ 0 نظر / 4 بازدید