امیرالمومنین علیه السلام و حوادث آینده جهان- بخش دوم

ناگاه یکى از بزرگان خوارج (خوارج گروهى هستند که با على علیه السّلام جنگیدند) به نام سوید بن نوفل برخاسته و از روى استهزاء و مسخره گفت : یا امیرالمؤمنین مى فهمى چه مى گوئى ؟ آیا از روى علم سخن مى گوئى (یا لاف بیهوده مى زنى )؟

راوى گوید: ناگاه حضرت توجهى به او کرده و نگاهى تند و خشم آلود به او نمود (که از شدت ترس ) سوید ناله اى عظیم سر داد.
در همان وقت مرد و او را در حالى که قطعه قطعه بود از مسجد خارج کردند.
((على علیه السّلام فرود: ((ابمثلى یستهزء المستهزئون ام على یتعرض المتعرضون اویلیق لمثلى ان یتکلم بمالا یعلم و یدعى ما لیس له ، بحق هلک و الله المبطلون وایم الله لو شئت ما ترکت علیها من کافر بالله و لا منافق برسوله و لا مکذب بوصیه و انما اشکوبثى و حزنى الى الله و اعلم من الله ما لاتعلمون ؛ یعنى : آیا مانند مرا استهزا کنندگان استهزا مى کنند و بر همچو منى اعتراض کننده ها اعتراض مى کنند؟ آیا به مثل منى سزاوار است که سخن گوید به آنچه نمى داند و ادعا کند آنچه را که براى او نیست ؟ حقا که به خدا قسم هلاک شدند باطل کنندگان (حقائق )، به خدا قسم اگر بخواهم بر روى زمین یک کافر به خدا و منافق به پیامبر و منکر وصى او باقى نمى گذارم ، به سوى خدا حزن و اندوه خود را شکوه مى کنم و از جانب خدا آگاهم آنچه را که شما نمى دانید.))

در این هنگام صعصة بن صوحان و میثم و ابراهیم بن مالک اشتر و عمروبن صالح برخاسته ، عرض کردند: یا امیرالمؤمنین تو را قسم مى دهیم به حق پسر عمویت رسول الله علیه السّلام ، آنچه را که براى ما در طول زمان واقع مى شود با کلامى واضح که عاقل و جاهل بفهمند بیان فرمائى .
حضرت پس از حمد و ثناى خدا و یاد پیامبراکرم صلى الله علیه و آله وسلم فرمود: شما را خبر مى دهم به آنچه بعد از موت من و آنچه در آخر زمان تا خروج صاحب الزمان آن قائم به امر از فرزندان فرزند حسین واقع مى شود، از برادرم پیامبر خدا شنیدم که مى فرمود: صد خصلت در این امت جمع گردد که بر غیر آن جمع نشود، عرض کردند: کدام است آنها؟ فرمود: گروهى از (آن مردم سابق الذکر) صورتهایشان زیبا و سیرت هاى ایشان پست است ، عرض کردند چه وقت واقع مى شود اینها؟ فرمود:زمانى که مرگ در فقها واقع شود (دانشمندان بمیرند) امت محمد صلى الله علیه و آله وسلم نماز را ضایع نمایند و پیرو شهوات گردند و امانتها کم گردد و خیانتها بسیار شود و مسکرات را بنوشند، بدگوئى و ناسزاى به پدران و مادران را اشعار خود کنند (و ظاهر گردانند، پدر و مادر خود را به کم عقلى و کهنه پرستى و بیسوادى نسبت دهند) صداها در مساجد به واسطه خصومتها بلند شود، مساجد را مجالس طعام قرار دهند، گناهان را بسیار انجام دهند و از نیکى ها بکاهند، آسمان فشرده شود (بخیل گردد و دیگر نبارد) سال چون ماه و چون هفته و هفته چون روز و روز چون ساعت شود (کنایه از اینکه برکت از زمان آنها برداشته مى شود و سالهاى آنها در بى ثمرى چون ساعتى مى گذرد و در آن براى آخرت خود هیچ کسب نمى کنند و از آن بهره نمى برند).
در فصل بارش باران ، باران نبارد، فرزندان کینه پدر و مادر را در دل گیرند، مردم آن زمان را صورتهاى زیبا و سیرتهاى پست مى باشد، هر کس ایشان را ببیند او را به شگفت درآورند (از اعمال زشت خود) هر کس با آنها معامله کند به او ظلم کنند، صورتهاى آنها صورت انسانهاست ولى قلبهاى آنها دلهاى شیاطین است ، پس (سخنان و یا همنشینى و یا قلبهاى آنها) تلخ ‌تر است از صبر (گیاهى است زرد یا قرمز رنگ که در بلاد گرم مى روید و بسیار تلخ مى باشد و در طب براى اسهال به کار مى رود) ایشان از مردار گندیده تر و از سگ (قلبهایشان ) نجس تر (و پلیدتر است ) از روباه مکارتر و از اشعب - شخصى پر طمع است که ضرب المثل مى باشد - حریص و پرطمعتر مى باشند. از جرب چسبنده ترند (به دنیا) از کارهاى زشتى که انجام مى دهند بواسطه نهى از منکر دست نمى کشند.

ادامه دارد....

نام کتاب : پیشگوئیهاى امیر المؤمنین علیه السلام

مؤ لف : سید محمد نجفى یزدى

/ 0 نظر / 3 بازدید