آخرالزمان از دید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله-بخش دوم

روزگاری که دینتان:پول، قبله گاهتان:زنان و کاسبان تان:رباخوار می شوند.

غربت چیست: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«اسلام غریب ظهور کرد و در آخرالزّمان نیز غریب خواهد شد. چه بسیارند مسلمانان که از اسلام جز پوسته ای وارونه بر خویش ندارند.»

از علی علیه السلام پرسیده شد:«آن زمان چه زمانی است؟»

پاسخ گفته شد:«زمانی است که پست فطرتان همه جا را پر می کنند؛ بزرگواران کمیاب می شوند؛ روزگاری است که پادشاهان چون درّندگان، تهیدستان ، طعمه ی آنانند؛ راستی غارت می شود و دروغ، فراوان می گردد.مردمانشان با زبان،تظاهر به دوستی دارند؛ اما در دل، دشمن هستند. گناه همه جا را فرا می گیرد و علنی به گناه افتخار می کنند و اسلام را چون پوستینی واژگونه می پوشند.

منبع:نرم افزار آخرالزمان و ظهور- مخصوص موبایل

/ 0 نظر / 3 بازدید