حضور پیش از ظهور

یکی از معجزات حضرت ولی عصر علیه السلام این است که آن حضرت در کوچه ها و خیابان های ما حضور دارد ولی دیدن آن حضرت برای ما میسّر نیست.

دفع اشکال

اگر بگویند:چگونه ممکن است آن حضرت قبل از ظهور در میان مردم باشد جواب این است که ظهور با حضور فرق دارد و آن این است که از بیان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می خوانیم:

«سوگند به خدای علی در چنین روزی(روزی که مردم او را باور ندارند) حجت خدا در میان آنهاست ، در کوچه و بازار آنها گام برمی دارد و در خانه های آنها وارد می شود و در شرق و غرب جهان به سیاحت می پردازد و گفتار مردم را می شنود و بر اجماعات آنها وارد می شود و سلام می کند ، او مردم را می بیند ولی مردم او را نمی بینند تا روز معیّن و وقت مقرّر ، یعنی آن روزی که منادی(جبرئیل) میان آسمان و زمین ظهور حضرتش را اعلام نماید و مردم صدای اعلان را بشنوند.»

شایان ذکر است که سوگند علی علیه السلام قابل ملاحظه است و باید قدری تأمل کرد که آیا برای ما سوگند یاد می کند و یا برای دیگران ، مسلّم برای دیگران است ، پس دانستیم که امام زمان علیه السلام گرچه ظهور نکرده ولی حضور دارد.

در میان ما ، در کوچه و بازارها ، ورود در بعضی از منازلی که اهل آن خانه شایستگی داشته باشند ، در شرق و غرب سیاحت می کند ، سخنان افراد را می شنود ، اجتماعات را شاهد است ، به افراد سلام می کند ، مردم را می بیند.

منبع: معجزات امام زمان (عج) ص 95 تا98

مولف:محمد مهدی تاج لنگرودی

/ 0 نظر / 3 بازدید