احادیثی زیبا از رسول اکرم صلی الله علیه و آله

-بهترین اعمال شما آن است که آخرت را اصلاح کند

-خدا آن را که در دعا اصرار ورزد، دوست دارد

-بهترین نیکی ها، خوی نیک است

- بهترین بنده نزد خدا کسی است که توکل و تسلیمش بیشتر باشد

-خدا غیرت را وظیفه ی زن قرار داده و جهاد را وظیفه ی مرد

-از خدا بترس هرکجا که هستی

-هر که نعمتی یافت، شکر گذارد

-هرکه به جمعی شبیه شود ، از آنهاست

-هر که از کرده ی زشت خود بد دل باشد، خدا او را بیامرزد هرچند استغفار نکند

-هیچ سخن چینی به بهشت نرود

-بهترین مسجد برای زن، کنج خانه است

-بهترین صدقات، اصلاح بین مردم است

-بهترین عبادتی بالاتر از گرسنه سیر کردن نیست.

منبع: نجات بخش گرفتاران

مولف: محیی الدین کمیلی محصل خراسانی

/ 1 نظر / 3 بازدید