وظیفه ی منتظران در زمان غیبت (قسمت اول)

منتظران , مبشران آزادی و منادیان رهایی اند. منتظران مردمی اند که تمام وجودشان شناخت حق است و همه ی دلشان بصیرت و همه ی لحظات شان انتظار رهایی انسانیت است. مردمی که تمام آرمانشان ,طلوع صبح عدالت است تا نور حق به سراسر گیتی بتابد و همه جای جهان آکنده از داد و دادگری گردد.

1-همکاری و همیاری

پیوند استواری که باید میان منتظران برقرار باشد, مورد توجه و تذکر امامان معصوم علیهم السلام بوده است.  انسانی که باید حاکم بر حوزه ی انتظار باشد, به تعلیمات سازنده ی بسیاری نیاز دارد از جمله این حدیث از امام محمد باقر علیه السلام (درباره ی بخشی از وظایف منتظران)

جابر می گوید: من و گروهی از دوستان پس از انجام دادن فرایض حج به خدمت امام باقر علیه السلام  رسیدیم. به امام عرض کردیم: ای پسر پیامبر به ما سفارشی بکنید . امام باقر (ع) فرمود: « باید نیرومندان شما به ناتوانان کمک کنند و توانگران به مستمندان برسند.هر یک از شما باید – همانطور که نیکخواه و نیک فرمای خودش است- نیکخواه و نیک فرمای برادر دینی خود باشد . شما باید اسرار آل محمد(ص) را فاش نسازید ( به هر کس ناشایست و نا مستعد) نگویید و مردم را بر سر ما نشورانید.شما باید در امر ما با عمیق و ژرف بنگرید و آنچه از ما رسیده است به درستی بشناسید و از آن آگاه گردید. هریک از تعلیمات ما مطابق قرآن بود آن را بگیرید و به کار ببندید و اگر چیزی را برای شما از ما نقل کردند و مخالف قرآن بود , به دور افکنید. و اگر امری مورد شبهه واقع شد و نتوانستید آن را تشخیص دهید در آن باره صبر و درنگ کنید و درآن باره هیچ اظهار نظری نکنید و تصمیمی نگیرید . وآن را به ما واگذارید تا همانگونه که ما آن را می دانیم به شما عرضه کنیم. اگر شما اینگونه بودید و بدینگونه که سفارش می کنیم رفتار کردید, و راه و روش مسلک دیگری را پیش نگرفتید, هر کدام از شما اگر بمیرد, و مهدی عج ظهور نکرده باشد, شهید به شمار خواهد آمد. و در صورتی که مهدی عج ما را درک کند و در رکاب او شهید شود پاداش دو شهید خواهد داشت. و هرکس در رکاب مهدی عج یکی از دشمنان ما را بکشد, پاداش بیست شهید خواهد برد.»

اینها بخشی از وظایف منتطران بود. انشالله بقیه در پست های بعدی توضیح داده خواهد شد.

منبع: خورشید مغرب ص 303 تا 306

/ 2 نظر / 91 بازدید
سرباز کوی عترت

واقعا ممنون که این قدر به حرف باز دید کنندگان وبلاگتون اهمیت می دید [دست][دست]

داداشsallu

ممنون* الان خسته ام از صبح تا غروب کار داشتم بقیه رو انشاالله فردا میخونم[گل]