آتش دوزخ با سه گروه سخن می گوید

مرحوم شیخ صدوق در «الخصال» خود به سند معتبر از امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان از پیامبر (ص) نقل می کند که:

«در روز رستاخیز آتش دوزخ با سه گروه سخن می گوید:زمامداران، دانشمندان و ثروتمندان.»

به زمامداران می گوید:ای کسانی که خدا به شما قدرت داد اما اصول عدالت را به کار نبستید، و در این هنگام آتش آنها را می بلعد همانگونه که پرندگان دانه های کنجد را!

و به دانشمند می گوید:ای کسی که ظاهر خود را برای مردم زیبا ساختی، اما به معصیت خدا پرداختی ،سپس او را می بلعد.

و به ثروتمند می گوید: ای کسی که خداوند به تو امکانات وسیعی بخشید و از تو خواست مختصری از آن را انفاق کنی اما تو بُخل کردی ؛ سپس او را نیز می بلعد.»

منبع:جهنم کمینگاه بزرگ ص 90

مولف:علیرضا زکی زاده رنانی 

/ 0 نظر / 3 بازدید