احادیث گهرباری از امیرالمومنین علی علیه السلام

کسی که به امور دنیا غمگین شود، بر قضای خدا خشم آورده است.

کسی که بر مصیبت وارده شکایت کند، از خواست خدا ناراضی است.

کسی که نزد ثروتمندان تواضع کند، دو سوم ایمان خود را ضایع کرده است.

کسی که قرآن بخواند و در آخرت به آتش بیفتد، معلوم می شود که قرآن را برای فریب مردم خوانده است.

کسی که دنیاطلب باشد، به سه چیز مبتلا شود:اندوه دائمی ، حرص و طمع پایان ناپذیر و آرزوهای دراز و دست نیافتنی.

-قناعت سبب توانگری و خُلق نیکو سبب زیادی نعمت است.

-پرده ی بندگی را پاره نکن، حتی اگر نازک باشد. از کیفر خداوند ، حتی کیفر کوچک خدا وحشت داشته باش.

منبع:سخنان قصار امام علی بن ابیطالب علیه السلام

ویراستار:دکتر مسعود هاشمی 

/ 4 نظر / 4 بازدید
گی نرگسی

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست اگر دشمن کنارت هست مخور غصه خدا هم هست اگر فقر فقیری هست ننال هرگز خدا هم هست اگر در عشق فریبی هست چه غم لیکن خدا هم هست التماس دعا [فرشته]

رضا

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺪ

رضا

عادت ندارم درد دل هایم را ب کسی بگویم...پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم... تا همه فکر کنند نه دردی دارم نه قلبی.

من

همه چیز مثل قبل است این ماه با ماه گذشته تفاوتی نداشت! فقط کمی ساعت غذایی مان تغییر کرده است ومن فقط گرسنه وتشنه هستم! خدایـــا نکند نسخۀ رمضانت هم جواب ندهد مرا؟ یاحق[گل]