حدیثی زیبا در مورد آخرالزمان از امام حسن عسکری علیه السلام

سید مرتضی رحمه الله از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نقل می کند که آن حضرت مخاطبه فرمود با ابی هاشم جعفری و فرمود:«ای اباهاشم، زود باشد که بیاید زمانی بر مردم که صورت های آنها خندان باشد و دل هایشان تاریک، سنّت و عمل خوب در نزد آنها بدعت و بدعت و عمل زشت سنّت باشد، مومن در بین آنها کوچک و فاسق نزدشان بزرگ گردد، روسا و رهبران آنها نادان و ظالم باشند، و علمای آنها به جانب در ظالمین روند، اغنیا از توشه ی فقرا بدزدند، و کوچکان آنها مقدم شوند بر بزرگان، هر جاهلی در نزد آنها دانشمند و حیله گر نزد آنها فقیر نماید، بین مخلص و مرتاب تمیز ندهند، علمای آنها بدترین خلق خدایند در زمین زیرا میل نمایند به فلسفه و تصوف (عرفان) ، قسم به خداوند که ایشان اعراض کنند از حق، و اهل تحریف می باشند، مبالغه می کنند در دوستی مخالفین ما و گمراه می کنند شیعیان و دوستان ما را ، اگر منصبی را دارا شوند از رشوه گرفتن سیر نشوند و اگر ذلیل شوند عبادت نمایند خدا را از روی ریا، بدانید اینان راهزن دین مومنین می باشند و دعوت کننده به سوی راه بی دینان هستند، پس کسی که ادراک کند آنها را باید از آنها برکنار باشد و از ایشان دوری کند، و نگهداری کند دین و ایمان خود را.»

پس فرمود:«ای اباهاشم، آنچه گفتم حدیث فرمود پدرم از پدران خود از حضرت جعفر بن محمدالصادق علیه السلام و این از اسرار ماست پس مخفی بدار آن را مگر از اهلش.»

منابع:اثناء عشریه شیخ حرّ عاملی  رحمه الله ص 33

مستدرک الوسائل محدث نوری رحمه الله ج 11 ، ص 380 به نقل از مقدس اردبیلی رحمه الله در حدیقة الشیعة

/ 0 نظر / 10 بازدید