نشانه های آخرالزمان از کلام پیامبر اکرم (ص)- بخش دوم

...سپس فرمود:«ای سلمان! در آن زمان چیزی از مشرق و چیزی از مغرب آورده خواهد شد و امّتم را رنگارنگ و متلون خواهد نمود.وای بر ضعفای امّتم از دست آنها و وای بر آنها از سوی خداوند. آنها به کودکان رحم نخواهند کرد ، به افراد سالخورده احترام نخواهند گذاشت ، گناهکاران را نخواهند بخشید. بدن هایشان مانند انسان ها و قلب هایشان شیطانی است.»

سلمان بار دیگر سوال کرد:«آیا چنین اموری تحقق خواهد یافت؟»

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«آری! قسم به کسی که جانم در دست اوست. ای سلمان! در آن زمان همجنس بازی زنان و مردان با یکدیگر رواج خواهد یافت و همچنان که با کنیزان در خانه ی مالکانشان رابطه ی جنسی برقرار می شود، غلامان نیز مورد تجاوز قرار می گیرند. مردان خودشان را به هیئت زنان در می آورند و زنان نیز به شکل مردان در می آیند. در آن دوره زنان بر مرکب ها سوار خواهند شد. نفرین خداوند بر آنها باد.»

سلمان بار دیگر با تعجب پرسید:«آیا این امور اتفاق خواهد افتاد؟»

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«آری! قسم به کسی که جانم در دست اوست. ای سلمان، در آن دوره ، مساجد همانند کلیساها و کنیسه ها ، تزئین و قرآن ها آراسته و مناره های بلند ساخته خواهد شد.صف های طولانی نماز در حالی تشکیل خواهد شد که افراد در قلب هایشان نسبت به یکدیگر کینه خواهند داشت و ریا پیشه می کنند.»

سلمان بار دیگر با تعجب سوال کرد:«آیا این امور اتفاق می افتد؟»

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«آری! قسم به خدایی که جانم در دست اوست! ای سلمان! در آن زمان مردان امّت من از طلا برای آراستن خودشان استفاده خواهند کرد و لباس ابریشمی و لباس هایی از پوست پلنگ خواهند پوشید.»

سلمان گفت:«ای رسول خدا! آیا این امور اتفاق خواهد افتاد؟»

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«آری! قسم به کسی که جانم در دست اوست. در آن زمان ، ربا گسترش خواهد یافت و مردم بر اساس سلف و رشوه به معامله خواهند پرداخت. دین بی ارزش و دنیا ارزشمند خواهد شد.»

سلمان گفت:«ای رسول خدا! آیا این امر اتفاق خواهد افتاد؟»

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:«آری! ای سلمان! قسم به کسی که جانم در دست اوست! در آن دوره طلاق رواج خواهد یافت ، حدود الهی اجرا نخواهد شد. اما این امر هیچ زیانی به خداوند نخواهد رساند.»

سلمان بار دیگر سوال کرد که:«آیا این امر اتفاق خواهد افتاد؟»

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:«آری!....»

بخش آخر این مطلب در پست بعدی انشالله ....

منابع:

-تفسیر قمی ج 2 ص 279

-قرآن مبین همراه با تفسیر روایی البرهان ((تفسیرآیه 18 سوره محمد (ص) ))

/ 0 نظر / 3 بازدید