مهدی موعود علیه السلام در زبور داود

در زبور داود علیه السلام که تحت عنوان (مزامیر) در لابلای (عهد عتیق) آمده ، نوید هایی درباره ی ظهور حضرت مهدی علیه السلام داده شده است و می توان گفت: در هر بخشی از زبور اشاره ای به ظهور آن حضرت و نویدی از پیروزی صالحان بر شریران و تشکیل حکومت واحد جهانی و تبدیل ادیان و مذاهب مختلف به یک دین محکم و آیین مستقیم ، موجود است.

جالب این که مطالبی که قرآن کریم پیرامون ظهور حضرت مهدی از زبور نقل کرده ، در زبور فعلی عیناً موجود است و از تحریف مصون مانده است.

قرآن کریم چنین می فرماید:«و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون» ((علاوه بر ذکر (تورات) در زبور نیز نوشتیم ، بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد.))

طبق روایت متواتر اسلامی ، از طریق شیعه و سنّی ، این آیه مربوط به ظهور حضرت مهدی علیه السلام می باشد. قرآن کریم این مطلب را از زبور نقل می کند و عین همین عبارت در زبور موجود است، اینک متن زبور:

1-«زیرا که شریران منقطع خواهند شد، و اما منتظران خداوند، وارث زمین خواهند شد ، هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود. و اما حلیمان وارث زمین خواهند شد... زیرا که بازوان شریر شکسته خواهد شد. و اما صالحان را خداوند تائید می کند. خداوند روزهای کاملان را می داند. و میراث آنها خواهد بود تا ابدالاباد.»

2- و در فصل دیگری می فرماید:«...قوم ها را به انصاف داوری خواهد کرد. آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد. دریا و پری آن غرش نمایند.صحرا و هرچه در آن است به وجد آید. آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نمود به حضور خداوند. زیرا که می آید ، زیرا که برای داوری جهان می آید. ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد. قوم ها را به امانت خود.»

نویدهای حضرت مهدی علیه السلام در زبور بسیار فراوان است و در بیش از 35 بخش از مزامیر 150 گانه ، نوید ظهور آن حضرت موجود است. طالبین می توانند به متن مزامیر در ((عهد عتیق)) مراجعه کنند.

منبع:نرم افزار او خواهد آمد

نویسنده:علی اکبر مهدی پور

/ 0 نظر / 4 بازدید